Jdi na obsah Jdi na menu

Zamyslenia na deň

Jednotlivé zamyslenia môžete nájsť zatriedené podľa evanjelií. Ešte nie sú všetky pridané, tak odporúčam aj vyhľadávanie zadaním súradníc.

1. Úvahy nad Evanjeliom podľa Marka
2. Úvahy nad Evanjeliom podľa Matúša
3. Úvahy nad Evanjeliom podľa Lukáša
4. Úvahy nad Evanjeliom podľa Jána

 

Příspěvky

Dôvera a otvorenosť

25. 6. 2016

otvorenost.jpgVstupom do éry modernity, ľudské každodenné prežívanie je silne poznačené individualizmom. Táto črta sprevádzala celé dejiny západného myslenia. Napriek tomu, vplyvom rozpoznania osobnej slobody ako auto-realizácie jednotlivca a odmietnutím tradičnej naviazanosti na komunitu pôvodu, naberá v modernite dominantnú črtu. V minulosti totiž, najvyššou hodnotou bolo spoločenstvo, do ktorého jednotlivec patril. V súčasnosti je to jednotlivec, ako vlastník vlastnej existencie.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Pravá chvíľa

21. 6. 2016

http://aforismi.meglio.it/img/frasi/momento-giusto.jpgK pochopeniu myšlienky, udalosti i samotného človeka potrebujeme poznať kontext. Asi najviac nepochopení vzniká z toho, že posudzovanú skutočnosť vytrhneme z kontextu, následne ju interpretujeme podľa vlastných mentálnych štruktúr a vlastnej skúsenosti. Zabudneme na to, že každá skutočnosť i vyjadrenie má svoje vlastné pozadie. Aj dnešné Ježišove slová nepochopíme správne, ak ich vytrhneme z kontextu. Dokonca sa môžu zdať popretím toho, nad čím sme uvažovali v predchádzajúcom úryvku.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 1

Problém nesúdiť

20. 6. 2016

http://aforisticamente.com/wp-content/uploads/2015/02/giudicare_Mnohé náboženstva vo svojej náuke odmietajú súd nad človekom. Pričom paradoxne, so zrodom ich morálky prichádza tendencia posudzovať, a to nielen skutky človeka, ale aj samotného človeka, ktorý ich koná. Hovoríme o činnosti (zväčša mentálnej), ktorá veľmi ľahkovážne vstúpila do každodennosti každého z nás. Možno aj preto, Ježiš tejto problematike venuje jasné a stručné stanovisko, ktoré môžeme nájsť v dnešnom úryvku z evanjelia.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Dar alebo Darca

18. 6. 2016

http://uomonero.blog.tiscali.it/files/2009/12/uid_12563afdb83.58

Sociológia definuje hodnoty ako “súbor odovzdávaných idei a názorov konkrétnej komunity, ktoré umožňujú zorientovanie sa jednotlivca v tom, čo je žiaduce, správne, dobré, chvályhodné v tom danom prostredí. Z tejto definície môžeme vnímať niektoré charakteristiky hodnôt. Prvou je ich relatívnosť - teda naviazanosť na konkrétnu komunitu (konkrétna hodnota môže mať odlišný význam v rôznych kultúrnych prostrediach); transcendentnosť - t.j. ide skôr o životnú orientáciu, a nie o konkrétny cieľ, ktorý je potrebný dosiahnuť; osvojiteľnosť - sú prijímané skrze socializáciu konkrétnom kultúrnom prostredí; a neposlednom rade sú “hybnou silou” konania človeka.

 
 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Záver a vízia

16. 6. 2016

zavervizia.jpgDnes ráno som sa ešte v posteli pozastavil nad tým, čo ma dnes čaká: stretnutie s novým farárom, rozhovor s dekanom fakulty sociálnych vied, obed so študentami univerzity, prechádzka uličkami Ríma, naštudovať pár strán z knihy Sloboda a autorita, spovedanie a sv. omša vo farnosti, naplánovanie záverečného stretnutia s mladými… Pozrel som sa na chvíľu aj do posledných dní: skúšky porobené, ukončený akademický rok, skončené detské omše, birmovka za nami, farský odpust v pase, fotky spracované a poslané… v tomto momente mi prišla na um myšlienka “vybodkovanej” spoločnosti, o ktorej som písal pred pár dňami.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Dar alebo odmena

15. 6. 2016

darodmena.jpgNemecký sociológ a ekonóm Werner Sombart - ktorý sa vo svojom diele zameral na skúmanie vzťahu medzi kapitalizmom a socializmom a poukázal na ich vzájomné spolunažívanie - definoval kapitalizmus ako “ekonomickú organizáciu výmeny, v ktorej spolupracujú dve odlišné skupiny populácie: vlastníci prostriedkov produkcie a robotníci; a táto výmena je ovládaná princípom zisku a ekonomického racionalizmu”. Teda v pozadí vzťahu vlastník-robotník je vzájomná výmena a vzájomný zisk, ktoré sú definované princípom racionality.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Baseballovou palicou alebo pokorou

14. 6. 2016

http://4.bp.blogspot.com/-yQU5fRb6l_s/UYavHhgEAsI/AAAAAAAADlE/ptVčera sme uvažovali nad dramatickými udalosťami o Nabotovi a jeho vinici. Človek ktorý bol odstránený, pretože mal niečo, po čom kráľ Achab túžil. Dejiny dobra a vernosti, ktoré predstavoval Nabot, skončili trpkým spôsobom. Napriek tomu dejiny pokračujú. Do týchto ľudských dejín vstupuje Boh prostredníctvom svojho proroka - Eliáša. Hovoríme o Božom človeku, ktorý v sebe nesie radikálnu slobodu: nemá strach, nemá čo stratiť, nekalkuluje. Jeho “prebývanie v Božej prítomnosti" z neho robí muža odvahy a vnútornej slobody.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Aké dedičstvo otcov?

13. 6. 2016

http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2014/05/Us-Through-TPri rýchlom prebehnutí textov, ktoré nám prináša dnešná liturgia, môže vyznievať kontrast medzi slovami Ježiša Krista (ohlásenými v Evanjeliu podľa Matúša) a postojom Nabota (z 1. knihy kráľov). Ježiš pozýva: “Neodporujte zlému!” a “kto ťa prosí, daj”. Nabot sa však stavia do pozícii odmietnutia. Odmieta odovzdať vinicu kráľovi Achabovi, napriek výhodám, ktoré mu kráľ ponúka.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

Naplnenie poslania

11. 6. 2016

http://pisa.talentgarden.org/2015/01/21/il-valore-degli-ecosistePre evanjelistu Lukáša, ktorý je podľa kresťanskej tradície autorom evanjelia a Skutkov apoštolov, každé meno je naplnené určitým významom. Zjavuje niečo tajomného a osobného z nositeľa daného mena. Môžme to vidieť aj v osobe apoštola Barnabáša. Jeho meno by sme mohli preložiť ako “Syn povzbudenia” alebo “Syn potešenia”. Tento osobitný aspekt tohto apoštola odhaľuje rozprávanie o založení komunity v Antiochie, ktoré predstavuje Barnabáša v pozícii toho, kto je schopný rozpoznať a prijať realizáciu Božej milosti, tak v osobnom živote človeka, ako aj v živote komunity.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 2

Schémy

10. 3. 2016

http://m2.paperblog.com/i/63/639444/mi-tengo-il-viso-tra-le-maniOd narodenia si každý z nás vplyvom socializácie a životných udalostí vytvára v mysli vlastné schémy, ktoré mu pomáhajú pochopiť realitu a nové impulzy. Tieto schémy neustále triedia prichádzajúce impulzy. Zároveň definujú či charakterizujú spôsob, ako človek hľadí na realitu. Preto to, čo človek uchopí nie je samotná realita, ale to, čo prešlo cez tieto schémy. Teda obraz toho, ako si on predstavuje danú realitu. Koľkokrát zostaneme v nemom úžase a so slovami: “tak toto som si vôbec nevšimol” alebo “tak toto mení celú situáciu”. Z času na čas (niektorí hovoria o permanentnom postoji) potrebujeme preskúmať náš pohľad.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Zamyslenia na deň | Komentářů: 0

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75

následující »