Jdi na obsah Jdi na menu

Moc a bieda

19. 2. 2018

https://www.psychologicalscience.org/redesign/wp-content/uploadsCitlivý a inteligentný človek, v každej situácii, objaví príležitosť naučiť sa niečo nové. Niečo, čo mu dá príležitosť objaviť nové horizonty a nové spôsoby nazerania na svet okolo neho. Pre kresťana aj toto Pôstne obdobie je takouto príležitosťou - postupne lepšie porozumieť jednotlivým aspektom kresťanského života. Dnešné evanjelium sa zameriava zvlášť na vzťah k blížnemu.

Ježiš tento vzťah definuje skrze slová: "Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” Pozýva nás vidieť v blížnom jeho samého. A kto je blížny? Hladný, smädný, pocestný, nahý, chorý, vo väzení… Ježiš ide v ústrety skrze týchto ľudí. Pre mňa je to šokujúce odhalenie, pretože v pozadí je ohromujúca skutočnosť. Slabosť, bieda či choroba sú miesta, kde sa prejavuje Božia prítomnosť. Kdežto, moc, sila a pomoc sú priestormi, kde sa prejavuje prítomnosť človeka.

Uvedomil som si, ako je potrebné, aby sme zmenili predstavu o Bohu. Prijať skutočnosť, že Boha môžem stretnúť v bratovi a sestre, ktorí sú životom skúšaní, v biede, v trápení či v samote. V tom momente odhaliť našu moc, ktorú máme, aby sme menili veci. Aspoň v tom okruhu, kde sa nachádzame. Akoby nám Kristus chcel povedať: keď som bol slabý a núdzny, očakával som tvoju pomoc a túžil pocítiť tvoju moc pomáhať. Nastáva čas, aby sme zmenili svoj pohľad na svet a na ľudí, a neuzatvárali sa do svojho pokojného sveta.

 

Mt 25, 31-46: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘ Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘ Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘ Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář