Jdi na obsah Jdi na menu

Pravda

17. 1. 2015

Zvyk je železná košeľa. Poznáme to veľmi dobre. Zvyk je ľudský habitus, ktorý človeku pomáha a chráni. Ak si na niečo pozitívneho zvykneme (napr. majster v dielni) a zveľaďujeme tento návyk, stávame sa stále zručnejší v danej činnosti. Môže to byť aj nejaká duchovná činnosť či čnosť. Zvyk zároveň chráni pred premenlivosťou túžob, predstáv, myšlienok, pochádzajúcich z prostredia vonkajšku ale i vnútra samotného človeka. Na druhej strane taká železná košeľa asi nebude príjemná pre pohyblivosť, flexibilitu človeka. Niektoré zvyky či návyky nám môžu brániť adekvátne reagovať, posunúť sa dopredu, mať odvahu negatívne veci meniť.

Ako sme si predstavili, Kristus prichádza s pozvaním ku obráteniu. Teda, ako to predstavuje dnešný úryvok s povolaním mýtnika Léviho, s pozvaním ku zanechaniu starého spôsobu života a prijatím nového. Hovorí o zanechaní starých myšlienok a predstáv, starách doktrín a štruktúr, starých spôsobov a prejavov, starého správania.
Starý Zákon predstavuje túto myšlienku nenávidenia starého spôsobu života. Stačí si prečítať Žalm 139, ktorý vyjadruje nenávisť voči tým, ktorý neprijali pozvanie od Boha. Vyjadruje túžbu takýchto ľudí odstrániť zo Zeme.
ustapravdy.jpgAle Kristus neprichádza ničiť zlého človeka, realizovať hnev voči hriešnikovi. Jeho misiou je konverzia hriešnika, ktorý sa postavil svojím hriechom voči Bohu a prekračuje Zákon. Svoje poslanie vidí v pozícii dobrého lekára, ktorý nezabíja chorých, ale ich lieči. A nie len ich privádza ku zdraviu duše, ale hneď z nich robí aj misionárov. Ľudí, ktorí svojou činnosťou pomôžu ďalším hriešnikom pochopiť, že Kristus je ten, ktorý vyvádza človeka z nepríjemného železného zovretia hriechu a privádza k slobode.

V takejto pozícii môžme pochopiť správne aj slová pápeža Františka, ktorý hovorí o “objatí či prijatí hriešnikov” zo strany Cirkvi a cirkevného spoločenstva. Nejde tu o súhlas s ich hriechom, ako to počúvame z prekrútených komentárov rôznych ideologických smerov a hlavne liberálov a ľavičiarov. Je to krok, ktorým Kristus môže začať liečiť hriešnika a vyvádzať ho z jeho starých hriešnych zvykov. Následne mu ponúknuť cestu pravdy. Čakal som dlho, kedy prídu slová pápeža ohľadom pokusov transformácie manželstva a rodiny. Prišli z Filipín: “Rodina je ohrozovaná rastúcimi pokusmi zo strany niektorých tým, že tú istú inštitúciu manželstva chcú predefinovať skrze relativizmus - vrtkavú a pominuteľnú kultúru, bez otvorenosti pre život.” Vďaka Svätý Otče, toto Slovensko potrebovalo.
Potrebovalo počuť, že rodina a sviatosť manželstva sú jedno a to isté (jedno bez druhého neexistuje). Potrebovalo počuť, že transformácia alebo rozbitie rodiny je vrtkavým bumerangom, ktorý sa mu vráti a trafí ho do hlavy. Potrebovalo počuť, že rôzne liberálno-ľavičiarské experimenty majú negatívny dosah na spoločnosť a sú len akési chiméry - vrtkavé a prchavé. A sú bez otvorenosti pre opravdivý život, a tak privádzajú spoločnosť ku “genocíde národa”, ako to vyjadril extravagantne Maroš Kuffa. Ešte raz vďaka, Svätý Otče, za tieto hutné slová.

 

Mk 2,13-17: Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

komentár

(Matulay, 19. 1. 2015 11:12)

Útok proti rodine chápem ako útok proti katolíckej cirkvi a kresťanskému náboženstvu vôbec.

Ide o definitívny útok svetovládcov prtoi rodine, ktorá bola vždy tŕňom v oku ,
všetkých tottalitných systémov.

Takže naozaj ide o všetko.

Re: komentár

(Dominik, 20. 1. 2015 8:00)

To máš pravdu. Pod slobodou v súčasnom chápaní sa dostavil extrémistický sekularizmus, ktorý nechce už oddeliť náboženstvo od štátu, ale chce náboženstvo zlikvidovať. A pre akékoľvek náboženstvo je rodina posvätnom.