Jdi na obsah Jdi na menu

Pre službu

14. 1. 2015

Čítajúc všetky tie články a komentáre, ktoré nám ponúkajú masmédiá (odhliadnuc od ich povrchnosti, tendenčnosti a zaujatosti) si spoločenstvo veriacich veľmi rýchlo môže uvedomiť, aké dôležité je prijať Kristovu: “Kajajte sa a verte evanjeliu.” Veriaci skôr, ako začnú posudzovať druhých, musia pozrieť do svojho vnútra. Pohliadnuť na svoju temnotu, ktorú je potrebné očistiť. Potom s čistým a nadšeným srdcom prijať evanjelium a žiť ho.

Dnes nám evanjelium predkladá “typický” Ježišov deň. Naplnený stretnutiami, zázrakmi, modlitbou. Ponúka nám však aj ďalší zaujímavý obraz. Práve Šimonova testiná, ktorú Kristus uzdravil z horúčky (vtedajšej dobe považovaná za smrteľnú chorobu), je obrazom učeníka oslobodeného z temnoty. Kristus oslobodzuje človeka z temnoty hriechu pre to, aby bol potom schopný ísť a slúžiť svojim bratom okolo seba.

http://www.mammafelice.it/wp-content/uploads/2011/02/compiti-delUčeník, uzdravený, oslobodený, ožiarený sa dáva do služby Božiemu kráľovstvu. Jeho uzdravenie nie je osobná záležitosť medzi človekom a Ježišom. Je darom, ktorý sa potom musí prejaviť v spoločenstve, do ktorého uzdravený patrí: či je to rodina, zamestnanie, farnosť či spoločnosť. Možno je tu čas prijať opravdivé uzdravenie, ktoré mi umožní naplno sa zapojiť do diania okolo mňa. Pridať ruku k dielu. Dejiny nám ukazujú, že každý jednotlivec má možnosť meniť históriu. Pretože od každého z nás závisí to, ako bude vyzerať svet o 100-200 rokov. A možno už aj zajtrajšok.

 

Mk 1,29-39: Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

K sociológii

(Matulay, 14. 1. 2015 17:57)

Je mi ľúto, ale toto je len teoretická možnosť - zlí sa dávajú oveľa ľahšie dokopy, ako dobrí - a tak skupina zlých poľahky likviduje osamotených dobrých
výsledok - zlí sú čoraz bohatší a mocnejší - dobrí čoraz chudobnejší a slabší,

bez zásahu Boha východsko nevidím - takého, aký preukázal pri dobývaní zasľúbenej zeme Židmi.

Re: K sociológii

(Dominik, 14. 1. 2015 19:32)

Záleží, čo znamená "byť bohatý". To slovíčko je veľavravné BOH-A-TY... :-) Na druhej strane mi dáš za pravdu, ýe dnes je bohatý ani tak nie ten, kto má peniaze, ale ten, ktorý má čas.