Jdi na obsah Jdi na menu

Pohliadnuť okolo seba

4. 4. 2018

https://1.bp.blogspot.com/-lek-Oc76hnI/VxjUJk-kB3I/AAAAAAAAvoY/sNiekoľko krát denne povzbudzujem ľudí, aby otvorili oči a začali vnímať krásu života okolo seba. Toľko možností, bohatstva a priestoru k naplneniu života ako má naša generácia, nemala žiadna iná. Často si uvedomím, ako aj ja sa potrebujem zastaviť, rozhliadnuť sa okolo a rozpoznať svet okolo seba.

Dnešné evanjelium nám prináša ďalšiu správu o učeníkov, ktorí hľadia a nevidia. Obraz dvoch ľudí, ktorí naplnení rôznymi myšlienkami a predstavami nedokážu vidieť realitu. Vracajú sa naspäť do Emauzy s predstavou, že tam znovu nájdu stratenú nádej. Dedinka Emauzy predstavuje proťajšok Jeruzalema. Jeruzalem ako miesto sklamania a zlyhania, Emauzy ako miesto možného víťazstva. Pritom nevidia, že ten, do ktorého vkladali toľko nádejí, kráča s nimi. Že pred ich očami sa odohráva naplnenie týchto predstáv, kedy život víťazí nad smrťou, láska nad nenávisťou.

Situácia, do ktorej sa môže dostať každý z učeníkov. Kedy zostaneme prikovaní na starej ceste, a dúfame, že na nej nájdeme stratenú nádej. Kedy si myslíme, že realizáciou našich predstáv dôjdeme k víťazstvu. Ale Zmŕtvychvstalý nás nenechá v omyle. Znovu pristupuje k nám a vysvetľuje nám, kde hľadať naplnenie našich nádejí. A moment spoznania? Ten je jasný: pri lámaní chleba.

 

Lk 24,13-35: V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“ On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“ Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář