Jdi na obsah Jdi na menu

Byť svedkom

1214adc5-bad4-43a0-93f0-0a34f004aaa6.jpegVo filme The Rememory, protagonista psychiater vyslovil zaujímavú myšlienku: “My nie sme nič iné ako naše spomienky. Spomienky na radosť, bolesť, vďaku, beznádeje, úsmev, plač… Ale najsilnejšie spomienky, ktoré uchovávame a znovu prežívame sú na prežitú lásku."

Dnešný úryvok začína poznámkou: “Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou...”, a v tom momente sa Ježiš zjavuje uprostred nich. Ježiš je priamy: “Vy ste toho svedkami”. Nebojí sa ani vypovedať prorocké slová, ktoré budú naplnením tohto konštatovania, že: “sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov”. Apoštoli sa stávajú svedkami nie len udalostí, ale živého Pána.

Viera sa stáva autentickou, keď prejde z obyčajného počutého svedectva k pravej skúsenosti so živým Kristom. Viera tak nezostáva uväznená v minulosti, ale otvorená hľadí do budúcnosti. Viera, ktorá neodovzdáva informáciu, ale umožňuje pravú skúsenosť so živým Bohom. Je to neustále prežívanie spomienky na prežitú Ježišovú lásku. Naša skúsenosť nás povoláva k svedectvo.

 

Lk 24,35-48: Ježišovi učeníci porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám.“ Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal. „Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti a vidíte, že ja mám.“ Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu stále od veľkej radosti nemohli uveriť a len sa divili, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“ Oni mu podali kúsok pečenej ryby. I vzal si a jedol pred nimi. Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte s vami, že sa musí splniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“ Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář