Jdi na obsah Jdi na menu

Ja a môj pohľad

7. 3. 2015

http://4.bp.blogspot.com/-trb1qVoWpO4/UolDKnT33BI/AAAAAAAAAWo/DqNa prednáškach o masmédiách, profesor vyjadril veľmi dôležitú pravdu: “Musíte si uvedomiť, keď čítate informácie v novinách či na internete, počúvate správy v rádiu či ich pozeráte v televízii, sprievodným úkazom každej udalosti je informácia, kontroinformácia a dezinformácia.” Ak k tomu ešte pripíšeme subjektivity pohľadu, tak veľmi rýchlo pochopíme, ako ľahko si vytvorí mylnú predstavu o veciach, udalostiach i o ľuďoch.

Pôstne obdobie je časom priam stvoreným k tomu, aby sme objavili pravú Božiu tvár. Dnešné evanjelium nám predstavuje, ako si človek môže vytvoriť mylnú predstavu o Bohu - presne ako dvaja bratia z podobenstva mali mylnú predstavu o svojom vlastnom otcovi. Pre jedného bol Konkurent - “musím odísť z domu, aby som sa mohol slobodne realizovať”, uvažoval mladší. Pre druhého je to Despota - “je nutné pracovať po celý život, aby si ma môj otec vážil ako dobrého chlapca,” hovoril si ten starší. Práve toto je ten správny čas položiť si túto otázku: V akého Boha verím alebo neverím?

Je to Boh, ktorý privádza k frustrácii? Je to Boh, ktorý zabíja slobodu? Ak si to myslíme pozorne čítajme, ako uvažuje prvý z bratov. Ten, ktorý odchádzajúc od Otca chce urobiť zo seba boha, a zo života zábavu. Ale život mu v istom okamihu predstaví účtenku a on upadne do delíria predstavy o svojej všemohúcnosti: pri sviniach.
Je to Boh, ktorého neustále musím počúvať? Je to Boh, ktorý ma vytáča? Čítajme príbeh toho druhého syna, ktorý sa vracia unavený z práce neschopný ani oslavovať, tešiť sa, hodovať. Namrzený, že práve teraz, keď sa jemu nechce. Jeho srdce voči otcovi a bratovi je malé, ale jeho spravodlivosť je veľká. Je pravdou, že otec sa nespráva spravodlivo voči nemu.
Po otcovom vysvetlení sa zastavuje aj Ježiš a nevysvetľuje ako sa starší brat rozhodol. Je to priestor ticha, ktorý dáva pre nás, ktorí počúvame toto podobenstvo. Je to otázka do ticha našich sŕdc: ako je to s nami? V akého Boha verím alebo neverím?

 

Lk 15,1-3.11-32: K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: ‚Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda do seba a povedal si: ‚Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu povedal: ‚Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale otec povedal svojim sluhom: ‚Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať. Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ‚Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: ‚Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ On mu na to povedal: ‚Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář