Jdi na obsah Jdi na menu

Motív konania

27. 2. 2018

http://static.qnm.it/r/845X0/www.qnm.it/img/perché-non-aumento-lProblém zla spočíva v tom, že ho nevidíme. Konáne zlo, ale vidíme len jeho následky. A tiež, že následky nášho zla pozná skôr ten, ktorý je im vystavený a nie my, ktorí ho koná. Dobré poznanie dejín, človeku pomáha predchádza vedomému konaniu zla, ktoré prináša negatívne následky mnohým ľuďom v jeho okolí. To sa týka tých drobných morálne zlých rozhodnutí, až po stratu života jedného či genocídu celých spoločenstiev.

Dnešné Ježišove slová vyzývajú učeníkov k hodnoteniu vlastných rozhodnutí. Aká je ich motivácia a aké sú ich následky. Aby neboli ako farizeji a zákonníci, ktorí “konajú iba preto, aby ich ľudia videli” a aby ich ľudia obdivovali. Cieľom ich konania nie je dobro, ale len chvála, obdiv a vďačnosť. Ježiš pozýva svijich učeníkov prijať inú logiku: “Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.”

Aj my, Ježišovi učeníci, sme len ľudia. Túžime po obdive uznaní a vyjadrenej vďačnosti. Oni môžu (nie vždy) byť povzbudením a motívom pre konanie ďalšieho dobra. Avšak motívom a teda cieľom nášho konania sa nesmie stať obdiv a chvála. Ako kresťania máme vzor v Ježišovi, ktorý išiel cestou poníženia v službe. Teda nestačí uponíženie sa, pretože pravá pokora sa prejaví vždy v službe blížnemu: "Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom”. Pohliadnime na svoju minulosť a s pokorou odhaľme miesta dobrých i zlých rozhodnutí, aby aj dnešný deň bol príležitosťou k službe.

 

Mt 23, 1-12: Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář