Jdi na obsah Jdi na menu

Viera ako kritérium

11. 4. 2018

https://i0.wp.com/res.cloudinary.com/aleteia/image/fetch/c_fill,Človek je návykový tvor. Návyky sú nástrojmi, ktoré mu zjednodušujú každodenný život. Aktivujú sa situáciách, ktoré sa viac či menej opakujú. V oných situáciách nemusí dať do pohybu komplikovaný rozhodovací proces. Napr. keď vstúpim do kostola, automaticky ponorím ruku do požehnanej vody (pripomienka krstu), urobím na sebe znak kríža (symbol vykúpenia) a pokloním sa smerom k bohostánku (prejav úcty k živému a prítomnému Bohu). Je však potrebné tieto návyky pravidelne kontrolovať a oživovať ich význam.

Tretia kapitola Jánovho evanjelia nás doprevádza a pomáha, aby si učeník znovu prehodnotil niektoré aspekty viery. V dnešnom úryvku je v centre pozornosti Boží súd. V ňom, každý človek bude súdený podľa svojej viery. Ako do svojho života prijal a ako prežíva skutočnosť, že: "Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna…"

Viera učeníka bola, je a bude kritériom spásy. Ona uschopňuje človeka, aby zanechal svet egoizmu a zla, a vyšiel "na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu”. Človek viery totiž (ako nám to pripomína predchádzajúci úryvok) nesie v sebe dar Ducha, pretože "sa narodil z Ducha”. On mu dáva odvahu svedčiť pred ľuďmi. Nechajme sa v dnešný deň doprevádzať týmto poznaním a pozorne vnímať naše návyky (i obyčajné osolenie polievky či zobutie topánok). Odhaliť, či sú vyjadrením živej viery alebo akejsi zdedenej tradície?

 

Jn 3,16-21: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář