Jdi na obsah Jdi na menu

Počuj, ... !

9. 3. 2018

https://www.hearingaiddoctors.com/previews/good-hearing-habits-sNa univerzitných prednáškach často zaznieva z úst profesorov táto výzva: “Vy, študenti, pri štúdiu musíte ísť do hĺbky. V dnešnej dobe nemôžete zostať v povrchnom poznaní.” Na hodinách, profesori sa snažia vzbudiť záujem o vlastnú matériu. Niektorým sa to darí viac, niektorým menej. Ale je na nás študentov, aby sme ju prehĺbili a lepšie poznali.

V úryvku dnešného evanjelia, zo strany jedného zákonníka, je Ježišovi položená otázka: “Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?” Otázka, ktorá hľadá podstatu Zákona a života viery. Je vyjadrením autentickej túžby po hĺbke. Ježišova odpoveď je jasná: “Počuj, Izrael…”. Ide o postoj neustále hľadajúceho veriaceho, ktorý chráni jemné puto medzi človekom a Bohom. Robí to skrze pozorným počúvaním Božieho slova, ktoré zjavuje možnosti realizácie najdôležitejšieho prikázania lásky.

Život všetkých Kristových učeníkov by malo sprevádzať nepretržité počúvanie Slova, ktoré Boh neustále odovzdáva. V tomto Slove, ktoré je duch a život, človek môže objaviť zmysel svojej životnej cesty. Pomáha rozoznať to, čo je v súlade s Božou vôľou a čo jej protirečí. Rozlišovanie tých slov, ktoré v sebe nesú plnosť života, od tých, ktoré sú len idoly bez života. Počúvanie sa tak stáva skutočnou voľbou. Preto aj Pôstne obdobie sa stáva časom obnovenia tohto spôsobu, ktorým ideme k podstate viery a vzťahu s Bohom i ľuďmi. Prehĺbením a poznaním najväčšieho prikázania lásky.

 

Mk 12,28-34: Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář