Jdi na obsah Jdi na menu

Nesmrteľnosť

20. 4. 2018

nesmrtelnost.jpgČlovek vo svojich dejinách neprestal hľadať recept na nesmrteľnosť. Keď pochopil, že nestačí vypiť nejaký lektvar alebo zjesť nejaký korienok, upriamil pozornosť na sofistikovanejšie spôsoby. A keď zistil, že v tejto etape vedeckého poznania a technologických vymožeností to ešte nie je možné, snaží sa aspoň predĺžiť vek života. Predsa len je potrebné položiť si otázku: Ak existuje túžba po nesmrteľnosti, existuje aj jej naplnenie?

Dnešný úryvok z Jánovho evanjelia ponúka recept k nesmrteľnosti. V predchádzajúcom úryvku sme počuli, ako Ježiš s jasnosťou hovorí: "Kto verí, má večný život.” V tomto objasňuje spôsob: "Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.” Je jediná cesta, ako nosiť v sebe Krista - prijímaním Eucharistie.

Eucharistia prináša dar života, dar spásy, dar večnosti. Privádza nás ku zdroju života - k Bohu Otcovi. Nezabudnime, že v Jánovej teológii "Boh je láska”. Boh je darca života skrze svoju lásku - sebadarovanie. A Eucharistia je znovuprežívanie Kristovej obety na kríži. Znovu prijímať Krista, znamená prijímať jeho lásku a následne ju odovzdávať ďalej skrze každodenný vzťah k blížnemu. Toto je naša nesmrteľnosť, ktorá začína pri eucharistickom stole.

 

Jn 6,52-59: Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 24. 4. 2018 13:38)

Na každú otázku existujú dve odpovede- kresťanská a ateistická.

Kresťanská verzia ponúka nesmrteľnosť i jej naplnenie.

Ateistická verzia, vzhľadom na materialistické myslenie a poznatok, že všetko živé musí aj zomrieť, zatiaľ ponúka nádej aspoň na predĺženie života - údajne pre všetkých, ale reálne len pre tých najbohatších - a čo sa týka jeho náplne - tým sa nezaoberá vôbec - je jasná - dlhšie si užívať moc, bohatstvo a telesné pôžitky. Ak sa to aspoň čiastočne podarí, zisk pre daných jednotlivcov bude jasný a zisk pre spoločnosť? Na to nech si odpovie každý sám.