Jdi na obsah Jdi na menu

Sen Boží

18. 4. 2018

bozisen.jpgUvažovanie človeka v dejinách nikdy neobišlo otázku: Prečo existuje smrť? Pre kresťana: Prečo existuje smrť, keď Boh stvoril človeka pre život? Ona doprevádza jestvovanie človeka, trápi ho i napĺňa bázňou. Je otázkou, ktorú si koniec-koncov položí každý človek. Zároveň, ktorá nezostáva len akýmsi prázdnym filozofovaním, ale má dopady na každodenné správanie človeka.

V Jánovom evanjeliu, viera má charakter pohybu, ktorý je znamením života. Viera ako rozmer živého človeka. Dynamika, ktorá udáva smer životu a napĺňa človeka. Aj preto Ježišove slová: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.” Naopak hriech je cestou smrti. Zabíjanie zárodkov života, ktoré sú v srdci človeka.

Sýtiť sa a prijímať Božie slovo, znamená neustále kráčať za Kristom. Dalo by sa povedať, že neexistuje viera, ktorá by sa neprejavila v konkrétnom spôsobe života. Alebo sa stáva viditeľná v nasledovaní Krista (v myšlienkach, slovách, rozhodnutiach i skutkoch), alebo neexistuje. Viera je kráčanie - je životom. Je cesta, ktorá vedie k vzkrieseniu. Skrze smrť privádza človeka k plnosti života. A Boh má jeden sen: "aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život."

 

Jn 6,35-40: Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 19. 4. 2018 14:16)

Čo sa narodí a žije musí i zomrieť. Taká je Božia vôľa a jej logiku potvrdzuje potvrdzuje v tomto prípade aj súčasná veda. Kozmológia pokračuje ešte ďalej - všetko čo vzniklo - časom zanikne. Ergo moderná veda súhlasí v tomto smere s kresťanským náboženstvom, rozdiel je len v tom, že kresťania presný čas, ani spôsob nepoznajú, za to moderná veda, má už viac viacero analýz zániku ľudstva i života na Zemi - a v súlade s príčinami zániku - aj relatívne presné termíny. Ilúzie vedy a ateizmu 18. storočia o nesmrteľnosti človeka, o neprekonateľnosti jeho rozumu a nekonečnosti bytia ľudstva sú už preč minulosťou.
Na druhej strane Boh vložil do každého zvieraťa, posledné výskumy preukazujú, že i rastliny a aj do človeka pud sebazáchovy - čiže strach pred smrťou. Pričom strach človeka je najväčší, lebo ho zväčšuje ešte aj jeho rozum. Zmenšovať ho dokáže len silná viera. Z a to sa treba modliť a o to treba prosiť.