Jdi na obsah Jdi na menu

Každodenný chlieb

19. 4. 2018

https://i.pinimg.com/originals/db/a5/4d/dba54ddaae5a6bbab7742799Keď prídete do stredného alebo južného Talianska, rýchlo si všimnete, že na stole nikdy nesmie chýbať chlieb. Je asi jediným jedlom, ktorého sa človek nikdy nepreje. Zostane stále každodenným pokrmom. V jeho pozadí nájdeme dve silné pravdy pre každodenný život: 1) chlieb je prostriedok pre žitie - chlieb udržuje život v človeku, nasycuje a prináša energiu; 2) chlieb je aj cieľom ľudskej námahy - pracujeme, by sme si zakúpili chlieb.

Ježiš postupne zakončuje svoju reč o chlebe. Sám seba nie len prirovnáva ku chlebu, ale nazýva chlebom: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.” Dokáže to pochopiť jedine ten učeník, ktorý sa “necháva pritiahnuť Otcom", a "kto počul Otca a dal sa poučiť”. Práve načúvanie a prijatie Božích slov otvára učeníka k tomu, aby prijímal jediný prostriedok spásy - Eucharistického Krista.

V týchto slovách si uvedomíme, že spása je dar. Nemôžeme si ju kúpiť a ani zaslúžiť. A Eucharistický Kristus - teda obetujúci sa Kristus na kríži - je cestou, skrze ktorú je nám spása darovaná. To, čo človek môže urobiť vlastnou vôľou je túžiť - túžiť po Kristovi - po chlebe života. Aktívne oživovať tú túžbu, ktorá - ako hovorí Katechizmus - "je vpísaná do srdca človeka”. Túžba, ktorá chce byť vyjadrená rozhodnutiami a skutkami: "každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne”. Pretože "Boh neprestáva priťahovať človeka k sebe a jedine v Bohu nájde človek pravdu a šťastie”. Preto v každodennosti kresťana nesmie chýbať na stole viery Chlieb života - ktorý je prostriedok i cieľ.

 

Jn 6,44-51: Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 19. 4. 2018 10:44)

Ako neustále zdôrazňujem, boj proti kresťanskej viere má aj v súčasnosti dve podoby. Prvá je hrubá, primitívna, v súčasnosti ju predstavuje vraždenie kresťanov tou časťou moslimov, ktorí veria , že takto dosiahnu raj. (často nešetria ani umiernených moslimov).
Tá druhá podoba je jemnejšia, inteligentnejšia, sofistikovanejšia. Patrí k nej aj propagácia učenia Konfúcia, ktoré nie je druhom náboženstva. Tvrdí: Nerieš, či Boh existuje, alebo neexistuje - správaj sa a ži tak, ako keby existoval. Ide o výrok, ktorý je určite veľmi kompromisný - ergo prijateľný - samozrejme hlavne pre tú časť ateistickej inteligencie, ktorá o existencii konfucianizmu vie.
Pre kresťana je prijateľný len druhý výrok: Rob druhým len to, čo čo si želáš aby robili aj Tebe- to je aj v Novom zákone. Ten prvý už nie, pretože protirečí kresťanskému učeniu v tom bode, že spásu si nemožno ani kúpiť, ani zaslúžiť - ja to dar Boha, bez ktorého teda nie možná. A to je tá základná vec, základný rozdiel.