Jdi na obsah Jdi na menu

Pravá diskusia

17. 3. 2018

2ba90d6b-2a7a-4644-ac2c-18ea6b1ebe72.jpegVčera sme sa pozastavili nad dôležitosťou konštruktívnej diskusie. Otvoril som si slovník, kde som našiel, že “diskusia je hĺbkové preskúmanie nejakej problematiky zo strany dvoch alebo viacerých osôb, ktoré postupne predstavujú vlastné názory”. Teda ide o výmenu názorov, prehĺbenie poznania, nájdenie riešenia, vytvorenie kolektívu a ďalšie... Ide o vyjadrenie z pomyselnej krabice predsudkov a odpovedí. Ináč sa diskusia premení na slepú polemiku.

Ako môžeme čítať posledných dňoch v evanjeliových úryvkoch, Ježišova prítomnosť vyvoláva neustálu polemiku: "A tak nastala preňho v zástupe roztržka.” Niektorí sú otvorení uveriť mu; naopak, je množstvo takých, ktorí to odmietajú; dokonca sú aj takí, ktorí sa ho snažia umlčať. Pre nás čitateľov a snažiacich sa prehĺbiť vieru v Krista, je dôležité odhaliť, na čom sa zakladajú ich postoje.

U tých, ktorí v neho uverili, je viditeľný postoj počúvania. S otvoreným srdcom pozorne načúvajú Ježišovým slovám a nechávajú bokom akékoľvek predsudky: "keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu…” Sú prítomní aj takí, ktorým bránia práve predsudky, aby uverili. Myslia si, že o Ježišovi vedia všetko: “Vari z Galiley príde Mesiáš?!” Tretia skupina je charakteristická radikánym odmietnutím jeho slov a skutkov. Už ho odsúdili skôr, ako by si ho boli vypočuli. Nezabudnime, dialóg je priestorom, v ktorom sa vytvárajú vzťahy a hľadajú odpovede. Ale iba v prípade otvorenosti pre slová, ktoré vychádzajú z úst tak Božích ako aj ľudských.

Jn 7,40-53: Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka. Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“ Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář