Jdi na obsah Jdi na menu

Nová perspektíva

20. 3. 2018

http://3.bp.blogspot.com/-lVh2Uacw3Oc/T2lyn5W16UI/AAAAAAAAAZk/HWVšetci máme skúsenosť, ako je dôležité pozerať na veci z rôznych pohľadov. Napríklad, keď nás prekvapil istý moment a my sme reagovali: “Takto som na to nikdy nepozeral. Dáva to celkom iný význam.” Skutočnosť okolo nás je veľmi komplikovaná. A ak ju chcete správne pochopiť, je potrebné na ňu hľadieť z rôznych uhlov. Dnešné evanjelium nám ponúka perspektívu kríža.

Ježiš hovorí o svojom odchode k Otcovi. Avšak prítomní poslucháči nerozumejú jeho slovám. Dôvod je jasný, a Ježiš ho výslovne pomenováva: "Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta." Aby učeníci pochopili jeho i keho slová, potrebujú zaujať Ježišovu perspektívu, alebo lepšie tú Otcovu. Avšak tá im bude daná v momente jeho vyzdvihnutia na kríž. Jeho ukrižovanie a vzkriesenie im otvorí oči, aby videli a dobre pochopili tajomstvo spásy.

V momente Ježišovho vyzdvihnutia každý človek môže spoznať prameň skutočného života. Tento večný život nie je akási existencia bez konca, ale je to možnosť navždy prebývať v radosti a kráse Otcovej lásky. Tento život nechce byť len prežívaný, ale chce byť prijatý a naplnený. Aj tento deň je skvelou príležitosťou žiť život, ktorý nám dal Boh skrze vzkriesenie Ježiša. S novou perspektívou hľadieť a interpretovať všetko pod zorným uhlom Božej prítomnosti a jeho prisľúbení.

 

Jn 8,21-30: Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?‘“ On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“ Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?“ Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho.“ Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář