Jdi na obsah Jdi na menu

Ostaňte v láske

7. 5. 2015

http://www.curiosandoinrete.com/news/wp-content/uploads/2014/02/Jestvujú mnohé pohľady na to, čo je cieľom všetkého. Aj grécka filozofia už od svojho začiatku sa zamýšľala nad touto otázkou. Pre Platóna dobro (ešte lepšie Ídea dobra) je to, k čomu smeruje každá duša a čo definuje cieľ každej našej činnosti. Aristoteles prevezme túto definíciu dobra ako cieľa, i ako objektu túžby a snahy. Totiž každé uvažovanie a hľadanie, každá činnosť a rozhodnutie smerujú k dobru. Uvedomujúc si, že jestvuje množstvo cieľov, ku ktorým smerujú rozhodnutia a aktivity, potom jestvuje aj množstvo dobier. Ale podľa Aristotela môžeme hovoriť o istom najvyššom cieli, ku ktorému smerujú ostatné ciele - množstvo cieľov. Predsa podľa neho jestvuje aj najvyššie dobro, po ktorom túžime pre neho samého. Cieľ, ktorý nie je závislý od iných, ale od neho závisia iné. Hovoríme o konečnom cieli alebo najvyššom dobre - šťastie.

Aristoteles nebol ďaleko od Kristovho chápania dobra a šťastia. Pozýva nás prebývať v jeho láske: “Ostaňte v mojej láske!” Toto je konečný cieľ ľudského života - teda zachovanie v sebe Božiu tvorčiu lásku, ktorou každý človek bol stvorený a obdarovaný. Je to niečo konečné, čo už v tomto okamihu môže každý Kristov učeník prežívať. To, čo potom definuje všetky jeho rozhodnutia, všetko jeho konanie, celé smerovanie jeho života.

Tento cieľ nie je závislý od ničoho. Pretože v láske sme boli Bohom stvorení a Božou láskou obdarovaní. Ale od neho závisia ostatné naše ciele, rozhodnutia a konania. Teda realizácia prežívania tohto “zostávania v Božej láske” je kráčanie cestou prikázaní.
Iste honor, pôžitok i bohatstvo môžu prispieť k zlepšeniu života ľudí (aj preto napr. Aristoteles ich nedegraduje - a ani samotný Kristus, veď Boh stvoril celý svet). Ale ani honor, ani pôžitok a ani bohatstvo nedokážu sami v sebe naplniť človeka šťastím. Totiž: hľadajúc iba honor závisíme od hodnotenia druhých a to je premenlivé; život zameraný len na pôžitok sa stáva životom otrokov pôžitku podobným životu zvierat; a ešte absurdnejší je pohľad na život, v ktorom sa stotožnilo šťastie so zárobkom, pretože bohatstvo vo svojej podstate je prostriedkom nutným na dosiahnutie vyššieho cieľa. Preto Kristova výzva: “Ostaňte v mojej láske!”

 

Jn 15,9-11: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 9. 5. 2015 11:42)

Bolo to aj v minulosti, ale dnes je to akoby zákonitosť, že väčšina bohatých a mocných, ale i množstvo chudobných a bezmocných širi okolo seba zlo a zároveň vyzerajú, keď už nie rovno ako šťastní, tak ako spokojní - pričom dané zlo interpretujú ako nutnosť a teda nevidia ne sebe nič, čo by mali zmeniť. Aj to je jedna z podôb slobody a teda i ľudskej spoločnosti - sci-fi predstava ďalekej spoločnsoti, kde to bude inak, kde zlo nebude mať svoj miesto, patrí navždy len do oblasti sci-fi.