Jdi na obsah Jdi na menu

Krehkosť vernosti

28. 3. 2018

https://www.fondsslachtofferhulp.nl/wp-content/uploads/2016/01/sAko kňaz vo svojej službe, mám možnosť započúvať sa do životov ľudí okolo mňa žijúcich. Vnímať a poznať ich nádeje i sklamania. Často v nich nájdem túžbu po pravej i chýbajúcej vernej láske. Človek odovzdáva s dôverou celý svoj život a následne je zradený. Mám taký dojem, že neberieme do úvahy dve veľmi dôležité aspekty lásky: a) láska musí byť neustále formovaná (ako starostlivosť o kvet); a b) láska je veľmi krehká.

Dnešná liturgia sa vracia k otázke Judášovej zrady. Avšak upriamuje nás i na hlboké posolstvo o Ježišovej láske. Ježiš oznamuje nepríjemnú vec svojim učeníkom: "Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.” Samotných učeníkov po takomto konštatovaní zachváti smútok. Nikto z nich nie je zúčastnený na Judášovom sprisahaní. Avšak, nikto z nich ani nevylučuje túto možnosť. Každý z nich sa ho pýta: "Som to ja, Pane?” Avšak len jeden z nich následne uteká preč od Ježiša.

Možno si uvedomujú, že človek je ľahko náchylný k zapretiu či zrade. Je to ľudská krehkosť, ale i príležitosť k pochopeniu tajomstva vernosti. Chcem tým povedať, že priateľ nie je ten, kto nikdy zradí. Ale je to ten, kto aj keď zradí, neutečie z miesta činu do temnoty. Znovu hľadá možnosti obnoviť krehký vzťah lásky a vernosti. Zároveň prijíma s pokorou pomocnú ruku odpustenia.

 

Mt 26,14-25: Jeden z Dvanástich volal sa Judáš Iškariotský odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“ On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Láska k Ježišovi

(Vojto Kuchta, 28. 3. 2018 9:53)

Aj ja zrádzam Ježiša tým, že vždy mu pri spovedi sľubujem,že viac nezhreším;a predsa vo svojej krehkosti upadám opäť do svojich slabostí, do zrady v láske k svojim najbližším, prepadám z lásky k Bohu tým,že som slabomyseľný, lenivý a pohodlný pri konaní dobra.
Modlíme sa: nebeský Otče, obdar nás potrebnými milosťami, aby sme v tomto čase milosti a Jeho nekonečnej lásky k nám úprimne a s hlbokou vierou prežívali utrpenie a smrť Ježiša na kríži za naše neustále pády a zrady,hriechy a slabosti voči Jeho nekonečnému milosrdenstvu.