Jdi na obsah Jdi na menu

Suchý strom

29. 5. 2015

http://www.publicdomainpictures.net/pictures/40000/nahled/dry-trPodľa židovskej tradícii figovník je práve ten strom, z ktorého ovocia jedli Adam s Evou, a ktorým listy sa prikryli: teda strom, ktorý prináša záhubu, prináša náhradu alebo východisko. A ešte hlbšie prirovnanie spočíva v prepojení obrazu človeka, ktorý prichádza ku figovníku a vždy tam nachádza ovocie; a človeka, ktorý pri štúdiu Thorah (Mojžišov zákon obsiahnutý v prvých piatich knihách Biblie) nachádza pravé významy pre svoj život.

Viera, ktorá sa nestane permanentným obrátením - teda procesom nikdy nekončiacim - neprináša ovocie a vysýcha. Presne ako uschol figovník v dnešnom evanjeliu. Ježiš hovorí figovníku, ktorý nenaplnil jeho očakávania: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ Teda strom nevyschýna, pretože mu to Kristus prikázal. Ale pretože sa už viac nenachádza v úlohe prinášajúceho ovocie. Nemá zmysel ďalej rásť.

Je pozoruhodné ako evanjelium to spája s udalosťou “vyčistenia” chrámu. Obraz veľmi silný pre správnu formáciu vzťahu medzi človekom a Bohom. Ľudia sú predstavení ako klienti prichádzajúci do Božieho obchodu a Boh ako obchodník ponúkajúci svoje zbožie. Chrám nie je viac miestom milostivého a bezhraničného stretnutia človeka s Bohom, ale miesto obchodu medzi človekom a Bohom. Je to pozvanie, aby sme si uvedomili, že viera, ktorá sa stane obchodovaním s Bohom, vysúša srdce a znemožní rast. Takáto viera neprináša ovocie a vysýcha.

 

Mk 11,11-25: Ježiš slávnostne pozdravovaný zástupmi vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I povedal mu: „Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!“ A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich: „Nie je napísané: ‚Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy‘? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ Keď to počuli veľkňazi a zákonníci, hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: „Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol.“ Ježiš im na to povedal: „Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: ‚Zdvihni sa a hoď sa do mora,‘ a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář