Jdi na obsah Jdi na menu

Nájsť to podstatné

28. 5. 2018

https://www.giovanigenitori.it/wp-content/uploads/2016/07/GG-conBohatstvo bolo, je a bude považované v tomto svete za znamenie úspechu, šťastia a plnosti života. Zvlášť Západný človek po ňom túži vo svojej prirodzenosti. I svätá Matka Tereza si to všimla: "Mnohí, zvlášť na Západe, zmýšľajú, že peniaze robia človeka šťastným. Ja si to však nemyslím.”

Ešte i učeníci sú zarazení nad Ježišovým konštatovaním: "Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!” Aj u nich zaznieva otázka: Nie je bohatstvo znamením Božieho požehnania? Talenti, dary i bohatstvo nepochádzajú od Boha? To je síce pravda, záleží však na človeku, či ho privedú k Bohu. Či sa stanú prostriedkom k nastúpeniu na cestu dobrodružstva v nasledovaní Krista: "Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!”

Možno tento “ktosi” čakal “dobrého” učiteľa, ktorý ho pohladí a zabaví. Tento (Kristus) však ho privádza k zármutku. Matka Tereza pokračovala: “Je ťažké pre bohatého človeka byť šťastný, pretože len ťažko vidí Boha: má veľa vecí, na ktoré musí myslieť.” Našou úlohou nie je akumulovať bohatstvá či výsledky. Len jedno je podstatné - prijať a odpovedať na tú Kristovu lásku, ktorou na nás hľadí a volá: "Ježiš naňho pozrel s láskou."

 

Mk 10,17-27: Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Ale on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“ On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Oni sa ešte viac čudovali a hovorili si: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo Bohu je všetko možné.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 28. 5. 2018 17:30)

Toto zamyslenie nadväzuje na to včerajšie. Bohatstvo je moc - konať dobro i zlo. Väčšina bohatých si vyberá zlo, lebo iba to ich bohatstvo zväčšuje. Tento proces môže pokračovať donekonečna iba podľa amerických ekonómov a politikov.