Jdi na obsah Jdi na menu

Nikdy nie je dosť

27. 5. 2015

http://cdn.ninjamarketing.it/wp-content/uploads/2013/05/4_tecnicPerspektíva prijímania doprevádza človeka celý život. Akosi sa nám táto túžba dostala pod kožu. Ešte aj slovenské ľudové porekadlo “Malá kopa pýta viac”, chce vyzdvihnúť tento aspekt človeka. Čo nemusí hneď znamenať niečo negatívne. Uvedomujúc si pozitívny aspekt tejto tendencie, možno vidieť, ako podporuje dychtivosť za prácou a usilovnosťou. Čím viac úspechov v štúdiu či v práci, tým viac to poháňa človeka dopredu. A nemusí to byť len zameranie sa na zisk. Ale dokáže oddolať človek pokušeniu hľadieť len na výsledok, a zabudnúť na nadšenie z progresu?

Apoštoli dostávajú od Ježiša perspektívu 100-násobnej odmeny za to, že opustia všetko. Z dá sa, že im to nestačí. Ešte to chce niečo. Vízia budúcej odmeny nestačí, chce to aj nejaké istoty. Ešte do toho vstúpi Ježišov čudný spôsob uistenia slávy: utrpenie a smrť, ktorou chce predstaviť Boží spôsob myslenia a konania. A tak sa nie je čomu čudovať, ak príde žiadosť dvoch obľúbených učeníkov: “Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.” A k tomu ešte “zlosť” ostatných učeníkov - žeby preto, že na to neprišli skôr oni? Iste musel Kristus v tom momente premáhať svoju spravodlivú zlosť nad malichernosťou zmýšľania učeníkov. S pokojom džentlmena pokračuje vo formácii tých, ktorí potom budú niesť rovnaký kríž a piť z rovnakého kalicha zloby sveta ako on.

Teda Kristus s trpezlivosťou skladá puzzle verného učeníka a predkladá ho tým, ktorí o to majú záujem. Aj dnes nás pozýva uvedomiť si: “kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom”. Teda odmena nespočíva v miestach budúcej vláde. Spočíva v pokornej každodennej službe voči pravde, spravodlivosti a láske. Vo formácii takéhoto pohľadu na nasledovanie Krista a jeho uskutočňovanie asi nikdy neskončíme. Preto aj my potrebujeme Kristovu trpezlivosť.

 

Mk 10,32-45: Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“ On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“ Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 1. 6. 2015 13:25)

Skutočnsoť, že ani apoštoly "nemali dosť" - vzbudzuje vo mne nádej na spásu duše mňa -radového hriešnika.