Jdi na obsah Jdi na menu

Aké dedičstvo otcov?

13. 6. 2016

http://www.ilovegreen.it/wp-content/uploads/2014/05/Us-Through-TPri rýchlom prebehnutí textov, ktoré nám prináša dnešná liturgia, môže vyznievať kontrast medzi slovami Ježiša Krista (ohlásenými v Evanjeliu podľa Matúša) a postojom Nabota (z 1. knihy kráľov). Ježiš pozýva: “Neodporujte zlému!” a “kto ťa prosí, daj”. Nabot sa však stavia do pozícii odmietnutia. Odmieta odovzdať vinicu kráľovi Achabovi, napriek výhodám, ktoré mu kráľ ponúka. Pre Achaba je Nabotova vinica ako akákoľvek iná, so svojou vyčíslenou hodnotou. Môže byť objektom vyjednávania a výmeny. Nabot na svoju vinicu hľadí iným spôsobom, zdôrazňuje samotnému kráľovi: „Nech ma Pán chráni, aby som ti dal dedičstvo svojich otcov!“ V jeho očiach sa nachádza “náboženská perspektíva” vinice. Odhliadnuc od ekonomickej hodnoty, predstavuje dedičstvo otcov.

Na pozadí tohto pohľadu je poznanie, že zem patrí výhradne Bohu. Iba on je pravým vlastníkom a On daroval svojim synom každé dobro, aby ho uchovali a odovzdávali ako dedičstvo z generácie na generáciu. Pre Nabota vernosť otcom a ich dedičstvu, je to isté ako vernosť samotnému Bohu. Toto odlišné vnímanie sveta je podčiarknuté tým, čo Achab mieni urobiť so samotnou vinicou - teda pretransformovať ju na záhradu. Totiž rast vinice je závisle hlavne od klimatických podmienok a od pôdy, do ktorej bola zasadená. Iste, istú rolu tu hraje aj starostlivosť o ňu. Napriek tomu, vinica rastie spontánne - tak sa stáva pre Nabota a Izraelský národ znakom Božej milosti. Prejavom, že plody zeme sú jeho darom. Záhrada však vyžaduje neustálu starostlivosť človeka. Je výsledkom jeho práce. A ešte viac, že sa má stať záhradou kráľa - teda výrazom jeho vznešenosti, moci a bohatstva. Znak Božej milosti a starostlivosti sa má pretransformovať na znak vôle a moci človeka.

Táto udalosť zo Starého zákona nás vovádza do podstaty prvého Božieho prikázania: "Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa…”. Čo spôsobí fakt, ak človek postaví svoj život na “idolatrie moci”. Totiž, keď sa vytratí vnímanie Božej prítomnosti, ona je nahradená človekom vytvoreným idolom. V tom momente sa prejaví perverzná logika moci. Klamstvo idolatrie je hrozné práve preto, že človeka uvádza do konania v mene Boha (Nabot je usvedčený “v mene Božej spravodlivosti"). Človek sa postaví do pozície spravodlivého vykonávateľa Božej moci - Boha nahradzuje sebou samým. Božia vôľa je nahradená ľudským projektom spravodlivosti. Človek v tom momente zabúda, že všetko to, čo vlastní je len a len Božím dedičstvom. Nepripomína nám to niečo?

 

1 Kr 21,1-16: Jezraelčan Nabot mal vinicu, ktorá bola v Jezraeli pri paláci samarského kráľa Achaba. Preto Achab povedal Nabotovi: „Daj mi svoju vinicu, urobím si z nej zeleninovú záhradu, lebo je hneď vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu alebo, ak ti bude lepšie vyhovovať, dám ti za ňu v striebre, čo je hodna.“ Nabot mu odpovedal: „Nech ma Pán chráni, aby som ti dal dedičstvo svojich otcov!“ Achab prišiel domov mrzutý a nahnevaný pre odpoveď, čo mu dal Jezraelčan Nabot, keď mu povedal: „Nedám ti dedičstvo svojich otcov.“ Hodil sa na lôžko, tvárou sa obrátil k stene a nechcel jesť. Prišla k nemu jeho žena Jezabel a pýtala sa ho: „Čo je s tebou, že si taký zronený na duchu a nechceš jesť?“ On jej odvetil: „Pretože som povedal Jezraelčanovi Nabotovi: Daj mi svoju vinicu za peniaze alebo ak chceš, dám ti za ňu inú vinicu, a on mi odvetil: ‚Nedám ti svoju vinicu.‘“ Jeho žena Jezabel mu povedala: „Máš ty ale autoritu a pekne vládneš nad Izraelom! Vstaň, jedz a buď dobrej mysle, ja ti zadovážim vinicu Jezraelčana Nabota.“ V Achabovom mene napísala list, zapečatila ho jeho prsteňom a poslala ho starším a predstaveným, čo bývali s Nabotom v jeho meste. V liste písala toto: „Vyhláste pôst, Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľudom a postavte dvoch mužov, Beliálových synov, nech mu svedčia do očí: ‚Rúhal si sa Bohu a kráľovi.‘ Potom ho vyveďte a ukameňujte; nech zomrie.“ A jeho spoluobčania, starší a predstavení, čo s ním bývali v meste, urobili, ako im odkázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Vošli dvaja mužovia, Beliálovi synovia, posadili sa oproti nemu a diabolsky proti nemu svedčili pred celým zhromaždením: „Nabot sa rúhal Bohu a kráľovi.“ Preto ho vyviedli za mesto a ukameňovali. Potom poslali Jezabel odkaz: „Nabota ukameňovali; je mŕtvy.“ Keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a že je mŕtvy, povedala Achabovi: „Vstaň a vezmi si vinicu Jezraelčana Nabota, ktorý ti ju nechcel dať za peniaze, lebo Nabot nežije, je mŕtvy.“ Keď Achab počul, že Nabot zomrel, zobral sa a išiel do vinice Jezraelčana Nabota, aby ju zabral.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář