Jdi na obsah Jdi na menu

Baseballovou palicou alebo pokorou

14. 6. 2016

http://4.bp.blogspot.com/-yQU5fRb6l_s/UYavHhgEAsI/AAAAAAAADlE/ptVčera sme uvažovali nad dramatickými udalosťami o Nabotovi a jeho vinici. Človek ktorý bol odstránený, pretože mal niečo, po čom kráľ Achab túžil. Dejiny dobra a vernosti, ktoré predstavoval Nabot, skončili trpkým spôsobom. Napriek tomu dejiny pokračujú. Do týchto ľudských dejín vstupuje Boh prostredníctvom svojho proroka - Eliáša. Hovoríme o Božom človeku, ktorý v sebe nesie radikálnu slobodu: nemá strach, nemá čo stratiť, nekalkuluje. Jeho “prebývanie v Božej prítomnosti" z neho robí muža odvahy a vnútornej slobody. Nie je otrokom žiadostivosti bohatstva a moci. Ako hovorí písmo: “poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí”. Skrze slobodu a odvahu Eliáša, tak Božie slovo sa znova vracia na scénu dramatických ľudských dejín.

Boh zasahuje v momente, kedy sa zdá všetko stratené. Ale nesmieme sa mýliť. V skutočnosti, Boh hovoril stále. Ibaže uši a srdcia protagonistov boli neschopné počúvať jeho hlas. Konali autonómnym spôsobom, eliminujúc Boha z vlastného životného priestoru a odmietajúc načúvať jeho slovu. Počúvali a nasledovali iné slová. Ale Boh nemôže tolerovať zlo, aj keď sa zdá, že jeho slová sú nevypočuté. Boh počúva hlas krvi nevinného, ktorý kričí k nemu. Nezostáva ľahostajný, zasahuje a znovu ustanovuje spravodlivosť. A tak Božie slovo súdi ľudské dejiny, aby tak vyviedol na svetlo človekom páchané zlo. Nie je možné, aby vo svete stvorenom Bohom neustále pokračovala špirála zla.

Možno aj my si málo uvedomujeme, že každé násilie plodí ďalšie násilie. Každodenne sme bombardovaní ilúziou, ktorá chce ustanoviť spravodlivosť násilím. Ale, ako nám ukazujú celé dejiny ľudstva, každé zlo nevyhnutne spôsobuje ďalšie zlo. Každá nenávisť ďalšie postoje nenávisti. Poviem vám, čudujem sa, koľko kresťanov naletelo “moderným spasiteľom”, ktorí chcú nenávisťou a baseballovou palicou ustanoviť poriadok spoločnosti. Reťaz zla je možné pretrhnúť len odvážnymi gestami pokoja, pokory, odpustenia, zmierenia. Božie slovo teda zasahuje, aby odhalilo túto perverznú dynamiku. A jediným spôsobom, aby sa pretrhla reťaz násilia, je vyznanie vlastných (nie tých druhých) hriechov, konverzia vlastného (nie tých druhých) života, prekonanie vlastnej (nie tých druhých) túžby po moci, aby sme sa zverili do Božej spravodlivosti a milosrdenstva. A boli schopní dokonca milovať aj vlastných nepriateľov ako nám to hovorí aj dnešní úryvok z evanjelia. Jedine takým spôsobom je možné znova ustanoviť autentickú spravodlivosť a vnímajúc každého človeka ako Božie dieťa.

 

1Kr 21,17-29: Po Nabotovej smrti Pán oslovil Tesbana Eliáša: „Zober sa a choď v ústrety izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabotovej vinici; vošiel do nej, aby ju zabral. Povieš mu: Toto hovorí Pán: Vraždil si a okrem toho si sa zmocnil dedičstva! A potom dodaj: Toto hovorí Pán: Na mieste kde psy lízali Nabotovu krv, budú lízať aj tvoju.“ Achab povedal Eliášovi: „Našiel si ma, nepriateľ?“ On odpovedal: „Našiel, lebo si sa zapredal a urobil si, čo je zlé pred Pánovým pohľadom. Hľa, ja privediem zlo na teba: zmetiem tvoje potomstvo a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského: deti i dospelých. S tvojím domom naložím, ako som naložil s domom Jeroboama, Nabatovho syna, a s domom Básu, Ahiášovho syna, pretože si ma svojimi skutkami popudzoval k hnevu a k hriechu si zviedol Izrael. Ale aj o Jezabel Pán povedal: Psy budú žrať Jezabel na jezraelskom poli. Kto z Achaba zomrie v meste, zožerú ho psy, a kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo.“ Lebo naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol tak zapredal robiť zlo pred Pánovým pohľadom ako Achab a zvádzala ho na to jeho žena Jezabel. Tak veľmi sa skazil, že chodil za modlami celkom tak, ako to robievali Amorejčania, ktorých Pán vyhubil spred synov Izraela. Keď Achab počul tieto slová, roztrhol si rúcho, na telo si opásal kajúci pás a postil sa, spal vo vrecovine a chodil skľúčený. Vtedy Pán oslovil Tesbana Eliáša: „Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril? Preto, že sa pokoril predo mnou, neprivediem nešťastie za jeho života. Ale v dňoch jeho syna privediem nešťastie na jeho dom.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář