Jdi na obsah Jdi na menu

Zázrak

27. 6. 2015

https://pacedelcuoreduepuntozero.files.wordpress.com/2012/06/wpiLaicky definujeme zázrak (latinsky «miraculum», teda vec podivuhodná či úžasná) ako udalosť, ktorá je nevysvetliteľná prírodnými zákonmi, a ktorá je považovaná za dielom Boha realizovaná priamo ním alebo prostredníctvom človeka obdarovaného Božou silou. Ešte krajšiu definíciu som našiel v jednej knihe, ktorá zázrak definuje ako “znamenie pozorovateľné zmyslami, ktoré má duchovný význam”. Totiž viditeľné znamenie pre človeka má dôležitý význam - obrazne povedané je ako Abeceda, ktorá slúži k písaniu. Ale dôležitejšie je vedieť prečítať to, čo je napísané. Bolo by nezmyselné dať väčšiu dôležitosť zázraku ako jeho významu - bez prečítania tohto významu zázrak nemení skutočnosť. Uzdravený, oslobodený, vzkriesený z mŕtvych sa vráti k procesu zomierania. Každý zázrak, ako viditeľné znamenie, človeka pozýva k objaveniu neviditeľného znamenia.

Zázraky môžu byť čítané na rôznych úrovniach. Skúsme sa nad nimi zamyslieť.

  1. úroveň - zázrak v sebe nesie niečo neobvyklého, nevšedného. Priťahuje pozornosť a hneď vzbudzuje prirodzené hodnotenie Božieho zásahu do prírodných zákonov. Predstavuje tak znamenie Božej prítomnosti v ľudských dejinách. Táto úroveň je však veľmi neosobná. Spôsobuje, že ľudia veria v čosi nadprirodzené, čo koná.
  2. úroveň - zázrak predstavuje Nový svet. Hovorí o istej transformácii človeka a prírody, ktorá ich privádza k pôvodnej “dokonalosti”. Teda navracia im ich pôvodnú podobnosť so Stvoriteľom. Človek objavuje, aká by mal byť v skutočnosti.
  3. úroveň - hovorí o objavení Božej lásky voči stvoreniu, ktorá sa v zázraku prejavuje. Boh koná v prospech človeka v konkrétnej veci. Prejavuje svoju citlivosť pre trápenie a radosti, ktoré trápia alebo tešia človeka. Vstupujeme do priestoru osobného Boha a osobného vzťahu medzi človekom a Bohom.
  4. úroveň - predstavuje zázrak ako dôveru človeka voči Bohu. Boh je predstavený ako otec či matka, ktorý je pripravený konať v prospech svoje dieťa. Boh hľadá a čaká na možnosť, kedy sa môže darovať.
  5. úroveň - asi tá najvnútornejšia a najvýznamnejšia - zázrak prináša svetlo do života. Teda pomáha rozpoznať zmysel konkrétneho ľudského života.

Dnešné evanjelium, ktoré nám prináša dva Ježišove zázraky, v tomto duchu otvára priestor, aby sme vnímali tieto viditeľné znamenia Božieho pôsobenia a rozpoznali ich pravý význam. Nezabúdajúc, že dennodenne sme ponorený do príbehu, v ktorom je neskutočne veľa zázrakov.

 

Mt 8,5-17: Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ ide; inému: ‚Poď sem!‘ tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“ A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel. Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho. Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář