Jdi na obsah Jdi na menu

Pravá chvíľa

21. 6. 2016

http://aforismi.meglio.it/img/frasi/momento-giusto.jpgK pochopeniu myšlienky, udalosti i samotného človeka potrebujeme poznať kontext. Asi najviac nepochopení vzniká z toho, že posudzovanú skutočnosť vytrhneme z kontextu, následne ju interpretujeme podľa vlastných mentálnych štruktúr a vlastnej skúsenosti. Zabudneme na to, že každá skutočnosť i vyjadrenie má svoje vlastné pozadie. Aj dnešné Ježišove slová nepochopíme správne, ak ich vytrhneme z kontextu. Dokonca sa môžu zdať popretím toho, nad čím sme uvažovali v predchádzajúcom úryvku. Skrze jeho predchádzajúce slová sme boli pozvaní k opravdivej otvorenosti voči blížnym. Uvedomujúc si ich odlišnosť bez akéhokoľvek odsúdenia.

Zdá sa, že v dnešnom úryvku nám ponúka odlišnú rádu - neotvárať vlastné duchovné bohatstvo pred inými-odlišnými. Jeho slová: “Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás”, však môžeme interpretovať v duchu úvodných slov - a to: správne zhodnotiť okolnosti a moment, v ktorých sa nachádza daný človek. Zvieratá, ako prasce, si neuvedomujú hodnotu perál. Rozsypané perly pošliapu. A tak Kristovi nejde o to, aby sme ušetrili bohatstvo a námahu. Ale chce nás vychovať k tomu, aby sme vedeli zachovať správny čas a správne miesto na realizáciu lásky, ktorá by sa stala opravdivým darom. Aj On tú svoju lásku k nám prejavuje v hodnú chvíľu. Teda, hovoríme o láske a zodpovednosti, ktoré sa nenáhlia. V pravý čas sú darované e stávajú sa opravdivou perlou, okrášľujúcou príjemcu.

Každý z nás zažil, čo to znamená tešiť sa z prežívania prítomného okamihu. Keď napríklad v pravý okamih stretneme človeka, ktorý je v úprimnom vzťahu bratstva a priateľstva; keď stojíme na brehu mora pri západe slnka; keď hľadíme za pekného počasia zo Slavkovského štítu na okolie; keď dvihneme svoj zrak z chodníka a zahľadíme sa do úsmevu okoloidúceho… Správny okamih je dôležitým momentom, aby sme načúvali hlasu blížneho i Boha. V ňom spoznáme dary, ktoré sa stávajú pravým bohatstvom pre blížneho ako i nás samých. To je však tá tesná brána, skrze ktorú sme pozvaní prechádzať.

Mt 7,6.12-14: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci. Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 21. 6. 2016 14:51)

Vynikajúca definícia "úzkej brány" - úzkej nielen z pohľadu našich činov, ale aj z pohľadu správneho času - to vzbudzuje okrem iného nádej, že do nej (nezaslúžene) vojdeme ak využijeme celkom malý čas, keď ju len pre nás Boh nechá otvorenú.