Jdi na obsah Jdi na menu

Ruka

7. 9. 2015

http://3.bp.blogspot.com/-zzMuILmOztY/TiU_VN45xrI/AAAAAAAAAMc/-YUž sme si na týchto stránkach viackrát pripomenuli, že človek koná a myslí v intenciách svojich dejín, prežitého, prijatého i odovzdaného. Aj preto pri mnohých diskusiách, v tomto komplikovanom svete a plnom rôznych skúseností, sa navzájom nechápeme a neprijímame. Predstavujeme relatívne protichodné názory alebo držíme sa rozličných predstáv, ktoré vznikli v našich hlavách. Ťažko chápeme iných s ich dejinami a myšlienkami. Človek svojimi zmyslami prijíma, svojou mysľou a srdcom spracováva, a následne reaguje a koná.

Aby Biblia vyjadrila tieto tri základné mohutnosti človeka, symbolicky ich pripisuje trom ľudským orgánom: oko, srdce a ruka. Oko je inteligencia, aby dokázal vidieť pravdu; srdce je vôľa, aby miloval to, čo je pekné; ruka je sloboda, aby realizoval to, čo je dobré. Skrze svoju ruku človek realizuje vlastné JA podľa pravdy, krásy a dobra, ktoré videl okom a túži srdcom. Problém je, že aj keď človek svojím okom zahliadne a rozpozná dobro; a srdcom môže po ňom túžiť; ruka môže zostávať vyschnutá a vyprahnutá, neschopná hýbať sa. Je bieda keď ruka zostáva uzatvorená a neschopná uchopiť Bohom ponúknuté nóvum.

Už štvrtý deň počúvame o polemike medzi Ježišom a farizejmi. Ďalšia sobota v synagóge, ktorú popisuje Lukášove evanjelium, prináša uzdravenie človeka s vyschnutou rukou. Pripomeňme si, že sobota je pre Židov deň, kedy Boh dovršuje dielo stvorenia a privádza ho k naplneniu. Teda Kristus svojim zázrakom uschopňuje človeka reagovať. Vyvádza ho z neschopnosti aktívnej reakcie a konania. Privádza ho k dovŕšeniu Božieho stvorenia. Vyschnutá ruka - neschopná konať. Možno aj uzatvorená bez života. Nechajme, nech Boh uzdraví naše ruky a privedie ich k radosti z realizácie života.

 

Lk 6,6-11: V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(matula, 9. 9. 2015 7:58)

Toto je vynikajúca metafora, ktorá vysvetľuje mnohé naše hriechy.