Jdi na obsah Jdi na menu

Motivácia viery

12. 9. 2016

http://www.absolutely-organized.com/what-drives-motivation/“All’s Well that Ends Well" (Koniec dobrý, všetko dobré) je komédia napísaná anglickým renesančným dramatikom Williamom Shakespearom. Prináša spôsob hodnotenia udalostí či samotných rozhodnutí, na ktorý sme si v súčasne dobe veľmi zvykli. Problémom je, že pri takomto štýle posudzovania sa neberie v úvahu motivácia človeka. Motivácia je hybnou silou ľudskej činnosti. To, čo je v pozadí každej jednej aktivity - či už s pozitívnym či negatívnym výsledkom.

Aj v dnešnom evanjeliu vidíme odlišné motivácie, ktoré privádzajú k rovnakému výsledku. Predsa len jeden postoj je vychválený samotným Ježišom a druhý sa stáva nepovšimnutý. Existuje podstatný rozdiel medzi postojom Kafarnaumskej smotánky (ktorá odporúča do Ježišovej pozornosti žiadosť rímskeho stotníka) a postojom samotného stotníka. Prví v pozadí samotnej prosby vložili vypočítavosť a ziskuchtivosť, kdežto motivácia rímskeho vojaka v sebe obsahovala jadro evanjeliového posolstva - sebadarovnie Bohu a prosba o požehnanie blížneho. Reakcia samotného Ježiša je prekvapenie a chvála. Chváli neochvejnú vieru a dôveru, že nech sa stane čokoľvek, určite jeho sluha ozdravie.

Každý deň je príležitosťou, aby Ježišov učeník v maličkostiach posilňoval svoju vieru. Slovami emeritného pápeža Benedikta: “…tam, kde je viera aktívna a živá, kde nežije z negácii ale z radosti, nachádza nové spôsoby prežívania…” Takáto viera dokáže uchopiť podstatu evanjeliového posolstva a i v maličkostiach vydávať svedectvo o Bohu. Viera, ktorá ešte aj Boha privádza k úžasu.

Lk 7,1-10: Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ; aj synagógu nám postavil.“ Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: „Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie! Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ ide; inému: ‚Poď sem!‘ tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ on to urobí.“ Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: „Hovorím vám: Takú vieru som nenašiel ani v Izraeli!“ A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář