Jdi na obsah Jdi na menu

Načúvanie

19. 9. 2015

http://www.gratis360.it/immagini/video-bambini.jpgČlovek sa tomu učí celý život. Mnohí z nás k tomu nikdy nedôjdu. Dalo by sa očakávať, že na sklonku nášho života, v posledných rokoch, budeme v tom perfektní. Bohužiaľ, len niektorí dosiahnu tento cieľ, že budú schopní načúvať. Keď sme ako deti, svet sa točí okolo nás. Ešte ani nevieme rozprávať a od rodičov, starých rodičov neustále prichádzajú slová: “No, čo je? Čo mi chceš povedať?” Splnia nám aj to, čo my ani nechceme, ale oni si to tak myslia. A my chceme, aby nám načúvali. Keď sa nám rozhovoria ústa, nikto nás nezastaví. Ani ten nazlostený farár či učiteľ, ktorému počas rečnenia skáčeme neustále do výkladu. “Ako by to vyzeralo, aby dospelí počúvali deti?”, je našou výhovorkou, na našu neschopnosť počúvať, keď sa stávame rodičmi. Ak platí, že: čo sa za mlada naučíš, v starobe akoby si našiel” tak naše neustále rozprávanie bude stále pokračovať. Nikto nás síce nebude počúvať (ako sme my nepočúvali), ale to nám nezabráni, aby sme hundrali popod nos alebo šírili pletky i v starobe. A zabudli na podstatnú vec: Život je neustálou školou počúvania.

Ak sa vrátime pár stránok dozadu v čítaní evanjelia, nájdeme, že 6. kapitola hovorí o Slove, ktoré nám zjavuje Boha ako milosrdenstvo. 7. kapitola hovorí o tom, že Slovo je prijaté a prináša spásu prostredníctvom viery. Dnešný úryvok z 8. kapitoly prináša podobenstvo o počúvaní Božieho Slova. Ono hovorí o kvalite našej viery, ktorá je symbolicky predstavená skrze kvalitu pôdy srdca, ktoré prijíma Slovo. Podobenstvo vysvetľuje formu počúvania (v. 4-8), obsah (v. 11-15) a ako ho čítať a odovzdávať (v. 16-18). Scéna zobrazuje Ježiša, ktorý je obklopený svojou rodinou - tí, ktorí sú s ním (pozri predchádzajúce zamyslenie Vízia rodiny) - teda tí, ktorí sú oslobodení od Zla a realizujú jeho Slovo.

Kristus nás pozýva k verifikácii kvality nášho počúvania. To preukáže či sme opravdivými učeníkmi a jeho rodinou. Aj preto nasledujúci úryvok jasne hovorí: “Dávajte teda pozor, ako počúvate.” Pamätajme život je neustálou školou načúvania: tak Božiemu slovu ako aj slovu blížneho.

 

Ďalšie zamyslenie k tomuto úryvku: Úrodná pôda srdca.

Lk 8,4-15: Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“ Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo. On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali. Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo. Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú. Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu. A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 20. 9. 2015 5:37)

Asertivita je hovoriť, empatia je počúvať.