Jdi na obsah Jdi na menu

Skúmaj svoje dejiny

6. 10. 2017

mojedejiny.jpgRozumný človek, v každodennom živote, sa neustále prehodnocuje svoje vlastné rozhodnutia. Obracia sa do svojej minulosti, hľadí na príbeh, ktorý vytvoril, a skúma svoje životné kroky. Účel takéhoto konania je jasný - kontrolujte svoju vlastnú cestu, ktorú do teraz prešiel. Ide o postoj zodpovedného správania voči vlastnému životu.

Ježiš sa obracia svoju pozornosť k trom mestám. Zdá sa, že nemajú záujem o skúmanie svojich rozhodnutí a správneho smerovania. Oportunizmus a bohatstvo im zamedzuje vidieť alternatívu v Ježišovej prorockej ponuke. Preto tieto silné slová: "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! A ty, Kafarnaum, … do pekla sa prepadneš! Oni nie sú slová adresované komusi anonymnému, ale konkrétnemu spoločenstvu, ktoré sa rozhodlo pre určité hodnoty. Ľuďom, ktorí žijú v týchto mestách a robia konkrétne rozhodnutia. Ježiš zároveň vysvetľuje aj príčinu takéhoto konania: nedostatok počúvania a prítomné pohŕdanie.

Ako kresťania sme vstúpili do vzťahu s Bohom skrz počúvanie. Započúvanie sa do Božích slov, nám umožňuje objaviť a konať podľa Božieho plánu. Teda, pozorne načúvať Ježišovým slovám, ktorých pôvod je v Otcovi, ktorý ho posiela. A načúvať slovu tých, ktorý sú poslaní samotným Ježišom. Neuzavrime svoje uši pred týmto hlasom. Ranná i večerná modlitba a ticho sú správnymi momentmi, v ktorých spájame naše rozhodnutia s Božou vôľou.

 

Lk 10,13-16: Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš! Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

fjodor-michajlovic-dostojevskij.detail.jpgMyšlienka na záver nebude z úst svätca (čo by bolo najjednoduchšie), ale z pera ruského spisovateľa Fjodorova Dostojevského o potrebe každodennej modlitbe: “Čo je to modlitba?”, kladie otázku. "Modlitba je povznesenie intelektu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 6. 10. 2017 8:52)

Témy smrť a peklo sú veľmi nepopulárne. O smrti sa ešte bavíme, o pekle skoro vôbec nie. Kroky mnohých z nás smerujú k tejto priepasti a zavreté oči nám nepomôžu - a spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo nesmie prekročiť svoje medze, bez našej aktívnej spolupráci nemusí fungovať.