Jdi na obsah Jdi na menu

Pravá radosť

3. 10. 2015

http://maran-ata.avventista.it/wp-content/uploads/sites/9/2014/0Už Aristoteles sa zamýšľal nad tým, čo prináša človeku opravdivú (večnú) radosť. V prvom rade je to čnosť - teda absolútna mravná zdatnosť alebo duševná zdatnosť (areté). Vlastnosť alebo stav, ktorým sa človek stáva dobrým, a ktorým robí svoj výkon dobrým. Vo svojom uvažovaní ale dopĺňa, že samotná čnosť nie je dostatočná. Sú potrebné aj pominuteľné dobrá pre plnosť života - ako majetok, zdravie, vzťahy, kariéra - ale vždy prežívané vo vzťahu s čnosťou. Dnešný deň nám ponúka pozastaviť sa nad skutočnosťou radosti.

Sedemdesiati dvaja sa vracajú naspäť ku Ježišovi, ktorý ich predtým poslal po dvoch do “každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť”. Návrat z tejto misie je neskutočne radostný. A to ešte na to miesto nevkročil vtelený Boh. Tá radosť je konečným darom každého pracovníka, ktorý priloží ruku k zveľadeniu Pánovej vinice. Zároveň Boh plesá nad touto radosťou učeníkov. Tento úryvok hovorí o troch dôvodoch tejto radosti:

  1. Učeníci sa radujú, pretože v ich misii sa napĺňa porážka Zlého. Spoznávajú ako je v ľudských dejinách porazené Zlo. Eschatologický zápas medzi archanjelom Michalom a Diablom sa napĺňa už teraz, a to prostredníctvom ohlasovania evanjelia. Radosť z tohto víťazstva je veľká.
  2. Ďalším motívom je Ježišovo spresnenie, že misia učeníka nespočíva len vo víťazstve nad Zlom. Je to návrat k pôvodnému stavu v Raji, keď ľudská myseľ a srdce bolo zamierené na Boha. Prítomný Boh prináša slasť a radosť. To, čo počas dejín prežíval už samotný Vyvolený národ.
  3. A nakoniec cieľom tejto radosti sú “mená zapísané v nebi”. Teda zoznam tých, ktorí prijali pozvanie stať sa Ježišovou novou rodinou. Nesú Kristovo meno, v mene ktorého víťazia aj nad Zlom. Silné slová. Teda “radujte sa”, pretože ste znovu nadobudli podobu Boha.

Aristoteles vo svojom uvažovaní nebol ďaleko, keď hovorí, že človek v napĺňaní svojej úlohy “byť človekom”, skrze budovanie a realizáciu čnosti, prežíva skutočné šťastie. To dopĺňajú aj svetské aspekty života. Avšak mu chýbalo poznanie, že pravý Boh je ten, ktorý dá možnosť realizácie svojho života a pozýva k jeho naplneniu. Toto učeníci spoznávajú v Kristovi. Prijmime Kristovu výzvu k ohlasovaniu a zakúsme radosť, ktorá z tejto činnosti prichádza.

 

Ďalšie zamyslenie: Darca.

Lk 10,17-24: Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“ V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář