Jdi na obsah Jdi na menu

Stať sa blížnym

9. 10. 2017

http://storage.lfpress.com/v1/dynamic_resize/sws_path/suns-prod-Akákoľvek odpoveď na určitú otázku často vedie k ďalšej otázke. Je to viditeľné v správaní malých detí - keď po odpovedi na určitú otázku, začínajú so známym slovíčkom “Prečo…”, ktorým privádzajú dospelých do zúfalstva. Takéto správanie je súčasťou i života dospelých. Ako často používame toto jednoduché slovo "ale ...", čo komplikuje takmer všetko.

I dnešný úryvok z evanjelia, ktoré kladie do centra pozornosti najdôležitejší aspekt Božieho zákona, nie je výnimkou. Všetko to začína otázkou istého znalca zákona: "Učiteľ, čo musím robiť, aby som obsiahol večný život?" Po odpovedi, ktorú dá on sám v “prikázaní lásky”, nasleduje to slávne slovo “ale …”, s ktorým sa snaží ospravedlniť pred Kristom: “A(le) kto je môj blížny?”

Ako v každom z podobných prípadov, Ježiš využije provokačnú otázku k tomu, aby vysvetlil jeden z dôležitých aspektov kresťanského života. Ide o prevrátenie úloh. Už nie ten druhý sa má stať blížnym. Ale my sme povolaní, ako ten Samaritán, stať sa “blížnym” tomu druhému. Svojou pozornosťou, službou a prítomnosťou vytvoriť priestor vo svojej mysli a srdci pre druhého. Od toho, kto býva v našom dome, až po imigranta či bezdomovca. Toto je realizácia prikázania lásky a naplnenie Božieho zákona. Znalec Zákona sa ho už viac nevypytoval. A čo dodáme my?

 

Lc 10,25-37: Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“ Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“ On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“ Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘ Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

padre-gasparino-2.jpgMyšlienka na záver je od talianskeho kňaza a autora mnohých duchovných zamyslení Andrea Gasparini-ho: “Ten, kto hľadá lásku k blížnemu bez lásky k Bohu, hľadá len seba samého."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 9. 10. 2017 12:01)

Ježiš možno aj preto varuje pred bohatstvom, lebo bohatý človek má konkurentov, nepriateľov, veriteľov, dlžníkov, a hlavne množstvo podriadených až sluhov, ktorí sú na ňom závislí, a teda aj mnoho falošných pochlebovačov , ale nemá blížnych.

Stať sa blížnym

(Dominik, 9. 10. 2017 13:43)

Paradoxom tohto podobenstva je, že nie ten druhý sa má stať mojim blížnym. Ale ja sa mám stať svojím správaním blížnym pre druhého.