Jdi na obsah Jdi na menu

Začnúc deň

16. 10. 2017

http://www.frateindovino.eu/public/resources/immagini/almanacco/Existuje množstvo spôsobov ako začať deň. Môžeme sa rozhodnúť byť naštvaní na celý svet, alebo ho začať s úsmevom na tvári a rozdávať optimizmus svojmu okoliu. Pravdepodobne naša štartovacia pozícia poznačí celý náš deň. Tento postoj jasne pomenováva ľudová múdrosť: "Vykročiť z postele tou správnou nohou!"

Text dnešného evanjelia nám ilustruje dve alternatívy. Prvý je postoj, ktorý môžeme definovať ako “splynutie s davom (pokolením)”. Stotožnenie sa s neosobnými pozíciami a správaním generácie. Ide o akúsi slepotu pred realitou. Druhý postoj spočíva v prežívaní danej reality. Sociálna náuka Cirkvi predstavuje tento proces troma slovesami: pozorovať, posudzovať a konať. Učeník ponajprv objavuje samotného Boha, jeho lásku a starostlivosť, vnímať znamenia. Pod zorným uhlom tohto poznania začína hodnotiť svoj život a ten okolo seba. Následne je pripravený byť svedkom evanjelia a konať podľa neho.

A tak stojíme per obrovskou výzvou súčasnom svete: akým spôsobom realizovať naše povolanie byť kresťanom? Správne naladenie sa do nového dňa nám vytvorí priestor byť opravdivým svedkom Krista a vzbudzovať príkladom nadšenie v ľuďoch okolo seba.

 

Lk 11,29-32: Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

prometheus.jpgMyšlienka na deň môže byť z sci-fi filmu Prometheus: “Všetky veľké veci majú svoje malé začiatky.”

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 17. 10. 2017 8:44)

Najťažší je boj proti sebe, s nespokojnosťou so sebou i so všetkým čo sa okolo nás deje, boj so svojou beznádejou, lenivosťou, malosťou, pocity bezmocnosti a zbytočnosti odporu planktónu voči veľrybám, neuvedomelým masám vedeným pudom sebazáchovy - voči elitám.
Masy v dejinách ľudstva vzdorovali elitám, len vtedy, keď sa v dave zbavili pudu sebazáchovy, a k tomu už v súčasnej individualizovanej spoločnosti asi nepríde. Elity nás opášu opaskami a zvedú tam kde nechceme ísť. Jedinou našou nádejou je prísľub, že príde koniec.