Jdi na obsah Jdi na menu

Dar seba samého

9. 12. 2015

http://1.bp.blogspot.com/_qnH9jaOMUUU/TRYLxn0u9pI/AAAAAAAADi0/eAVedeli by ste si spomenúť na situáciu, ktorá vám obrátila život na ruby? Pre niekto by to mohlo byť manželstvo, kňazstvo, rehoľné sľuby, choroba, či smrť blízkeho človeka… Zväčša sú to neočakávajúce momenty z nášho života. Pozerajúc sa na svoj život a hľadiac svojimi očami na život iných ľudí, zdá sa mi, že tieto udalosti konieckoncov nezmenili nijako obzvlášť život človeka. Sú skôr okamihom zavŕšenia alebo naplnenia toho, čo sme už pred týmto okamihom žili. Tá udalosť dopomohla k tomu, aby vyšli na povrch naše myšlienky, hodnoty či plány. To, čo sme vedomky alebo nevedomky už realizovali v skrytosti nášho srdca či mysle. Nastalo zavŕšenie toho, načo sme sa pripravovali v každej predchádzajúcej “bezvýznamnej” udalosti.

To sa realizuje aj v okamihu stretnutia s Kristom. Potom, ako Ježiš vyjaví pravdu o sebe a svojom vzťahu s Otcom: "Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť”, pozýva svojich učeníkov k tomu, aby vstúpili s ním do priestoru lásky s Otcom. Teda pozýva ich k tomu, aby sa stali súčasťou Múdrosti, ktorá pochádza od Boha. ona je prvým “pokrmom”, aby spoznali Boha ako Otca a seba samého ako Božieho dieťaťa. Tento život postavený na synovskom vzťahu voči Bohu a bratskom voči ostatným ľuďom sa stáva novým spôsobom prežívania ľudstva. Mojžišov zákon bol daný pre život, ale neprinášal život - neustále prinášal ťarchu usporiadania, obžalobu, súd a odsúdenie. Stáva sa ťarchou, ktorá úbíja či dokonca zabíja človeka. Ježiš predstavuje lásku ako princíp života medzi ľuďmi, ktorá je naplnením tohto Zákona. Láska, ktorá sa prejavuje darom odovzdania: Ako Otec odovzdáva všetko Synovi, aj Syn odovzdáva seba celého človeku a človek je pozvaný prežívať svoj život ako sebadarovanie sa Bohu a blížnemu.

Charizmatický francúzsky kňaz minulého storočia blahoslavený Charles de Foucauld napísal vo svojom vyznaní: "Len čo som uveril v Boha, pochopil som, že som nič iné nemohol urobiť, než žiť pre neho.” Spoznať to, čo Boh urobil pre nás znamená, nasledovať ho neustále. A to sa stáva plnosťou ľudského života a opravdivým šťastím. Znamená to: prijať život ako dar, ktorý chce byť ďalej darovaný pre druhého. To je to “príjemné a ľahké bremeno”, ktoré nás Boh pozýva niesť aj dnešný deň.

 

Mt 11,28-30: Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 10. 12. 2015 16:43)

Aj tu to je potvrdené. Bremená, pod ktorými klesáme sme si naložili sami - jeho bremeno je ľahké.