Jdi na obsah Jdi na menu

Proroci

10. 12. 2015

http://www.laici.va/content/laici/it/messaggio-del-presidente/MeKaždý z nás je neustále ovplyvňovaný priestorom, kultúrou a ľuďmi. Nemôžme si odmyslieť tento vplyv na naše každodenné rozhodnutia a skutky. Prinášajú nám mnohé pozitívne i negatívne impulzy. Bolo by pochabé zabudnúť na túto ich prítomnosť - umožňuje nám to lepšie pochopiť priestor, v ktorom žijeme; ľudí, ktorých stretávame; ale i nás samých a naplnenie nášho života.

Pri pohľade na osobu Jána Krstiteľa, Ježiš kladie zástupom jasnú otázku: “Čo ste vyšli na púšť vidieť?”, ktorou ich privádza k pochopeniu dôležitosti jeho osoby. Predstavuje tajomstvo človeka, ktorý stojí pred tajomstvom Boha. Život Predchodcu je previazaný so životom Spasiteľa. Ako hlas volajúceho na púšti, očakávanie Očakávaného, voda Ducha, otázka na odpoveď. Ján Krstiteľ tak nepredstavuje človeka, ktorý je presvedčený o istote svojej viery. Posiela svojich učeníkov za Ježišom s otázkou: “Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?” Predstavuje človeka, ktorý hľadá pravdu načúvaním. Preto sa stáva najväčším medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy. Pretože otvorenosťou na Božie volanie umožňuje, aby dejiny spásy smerovali k svojmu naplneniu.

Na našej ceste života stretávame množstvo ľudí, ktorí nás nasmerúvavajú (vedome alebo nevedome) k Bohu. Sú prorokmi dnešnej doby. Majú svoje limity, nedokonalosti a nemajú odpovede na všetky naše otázky. Sami zápasia so svojou malou vierou kladúc Bohu otázky. Napriek tomu v ich živote možno vidieť obrovskú otvorenosť pre Božie tajomstvo a odvahu vložiť svoj život do neistých vôd. Táto ich otvorenosť a odvaha sa stáva výzvou k neustálej konverzii nášho srdca.

 

Mt 11,11-15: Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám – ak to chcete prijať – je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 10. 12. 2015 18:07)

Iba na doplnenie. Žiadne stretnutie nie je náhodné - osobitne nie tie, ktoré nás smerujú k Bohu - ale nie sú aj také, ktoré nás smerujú aj od neho?

Re: Komentár

(Dominik, 12. 12. 2015 10:25)

A možno, že sú len nesprávne pochopené. Preto nás od neho odvádzajú...