Jdi na obsah Jdi na menu

Pohľad na lásku

26. 2. 2016

http://1.bp.blogspot.com/-uH20ydYQgXE/UK1oZjQaaLI/AAAAAAAAC_k/f5Bolo by veľmi primitívne myslieť si, že prežívaná láska medzi dvoma osobami dokáže zobudiť v momente lásku v tretej osobe. Je to možné len vtedy, ak jej srdce je očistené a uzdravené od všetkých jej minulých zranení. Opačne, zoči-voči prejavom opravdivej lásky v nej, paradoxne, exploduje pocit nenávisti. Cíti sa dotknutá a opustená. Zranený a opustený človek nedokáže hľadieť na opravdivú a číru lásku medzi dvoma osobami. Stáva sa malým dieťaťom, ktorý žiarli na svojho vlastného súrodenca (u dieťaťa je to prirodzený postoj). Tento postoj môže byť doprevádzaný rôznymi gestami psychického i fyzického násilia.

Niečo podobné sa prejavilo aj v náboženských vodcov vidiac neskutočnú lásku Boha voči tým najchudobnejším, biednym a hriešnikom. Ježiš, aby ich vyviedol z tohto negatívneho postoja voči Bohom odovzdávanej lásky, ponúka im veľmi známe podobenstvo o vinohradníkoch. Postoj odmietnutia v ňom popisuje brutálnymi postojmi: uväznením, zbitím, mučením či dokonca zabitím.

Pri rýchlom prečítaní týchto veršov, čítajúci kresťan môže prísť k unáhlenému záveru falošnej vďačnosti, že je na tej správnej strane. Bolo by smiešne myslieť si, že máme ďaleko od takéhoto postoja - keď nedokážem hľadieť na to, ako iný je milovaný Bohom či ľuďmi viac ako ja; alebo cítim, že nie som milovaný dostatočne, akoby som sám chcel. Ak máme tento pocit, je čas nechať sa Kristom vyviesť z tohto stavu. Zahľadieť sa na jeho spôsob konania. To najkrajšie na Bohu je práve to, že jeho láska je uzdravujúca (očisťuje srdce človeka, aby bol schopný milovať a mať radosť z lásky druhého), a nezastavuje sa ani pred tým, ktorý ju zaťato odmieta.

 

Mt 21,33-43.45-46: Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: ‚K môjmu synovi budú mať úctu.‘ Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: ‚To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!‘ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?“ Odpovedali mu: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.“ Ježiš im povedal: „Nikdy ste nečítali v Písme: ‚Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná‘? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář