Jdi na obsah Jdi na menu

Vypočítavosť

29. 10. 2015

Dejiny potvrdzujú slová amerického spisovateľa a filozofa RalphaDejiny potvrdzujú slová amerického spisovateľa a filozofa Ralpha Waldo Emersona, ktorý napísal: “Vypočítavý človek nie je nikdy milovaný.” Vypočítavosť sa v súčasnej kultúre často zamieňa s čnosťou. Ale skôr by sme ju mohli definovať ako metódu konkrétneho človeka, ktorou posudzuje okolité dianie a následne kalkuluje možnosti pri rozhodovaní, aby dosiahol pre seba čo najväčší materiálny i nemateriálny osoh.

Dnešné evanjelium prináša zaujímavý moment, keď k Ježišovi prichádzajú jeho vlastní neprajníci - farizeji, aby ho upozornili na nebezpečenstvo: “Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť”. Žeby predsa mali štipku lásky v sebe, alebo je to zasa len vypočítavosť. Vypočítavosť v zmysle, aby sa jeho smrťou v Jeruzaleme nepotvrdilo, že je ozajstným prorokom. Tak ako pre židovskú tradíciu aj pre evanjelistu Lukáša je Jeruzalem miesto naplnenia Mesiášskeho poslania. Alebo ide vypočítavosť Herodesa, ktorý si poslúži farizejmi, aby Ježiša donútil vzdialiť sa od jeho teritória a nemal s nim problémy. Totiž Rimania by nemuseli byť nadšení Ježišovým účinkovaním v Jeruzaleme a v jeho okolí. Nech sa presunie na územie jeho nepriateľa Piláta.
Tak či onak, smer putovania Ježiša je mesto Jeruzalem, kde sa má realizovať prehra zatratenia a vyjaviť tajomstvo daru spásy. Pretože “nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema”. Ježiš však Herodesa nazýva líškou, podradným zvieraťom, ktoré prichádza za noci, aby pilo krv bezmocných sliepok, ktoré sa v noci nevedia brániť. Ale tieto pred svetom mocné líšky neznamenajú nič pred Božím plánom.

Toto je Božia logika veľkosti a malosti. Smrť pre mocných je ukončenie všetkého (preto mocní tohto sveta sa neboja odsúdiť nepriateľa vlastných vízií, ale neskutočne sa boja vlastnej smrti); naopak pre Boha je smrť naplnením všetkého. Akú “hru” chceme hrať my jeho učeníci? Pamätajme pritom, že to, čo Krista vedie k tomu, aby “plával proti prúdu” mentality tohto sveta, nie je jeho tvrdohlavosť či vypočítavosť, ale je to láska k Otcovi a človeku, ktorí stoja na konci tejto jeho cesty.

 

Lk 13,31-35: K Ježišovi prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Odíď odtiaľto, lebo Herodes ťa chce zabiť.“ On im povedal: „Choďte a povedzte tej líške: ‚Hľa, vyháňam zlých duchov a uzdravujem dnes i zajtra a tretieho dňa dokončím. Ale dnes, zajtra a pozajtre musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.‘ Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Už ma neuvidíte, kým nepríde čas, keď budete hovoriť: ‚Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.‘“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 29. 10. 2015 9:54)

Tvoj text je krásnym rozvedením rady: Nebojte sa!
Pre mňa je práve v súvislosti so všetkým mojím kolísaním odkazom, že vôbec nie je potrebné zabiť čo najviac synov Zlého, a a si nie nie je nevyhnutné bojovať voči nim ich zbraňami. Úplne stačí dať najavo hneď prvému z nich, že sa ani ho - ani ich - nebojíme, že nimi šírené zlo nikdy neprijmeme za svoje a nebudeme ho šíriť ďalej a o ostatné sa postará Pán.

Ísť krok za krokom...

(Dominik, 29. 10. 2015 13:35)

Na sociálnej psychológii sme mali tento argument. "Zdravý človek" je ten, ktorý si uvedomí, že život je o kráčaní dopredu. Teda dnes urob krok, zajtra ďalší... Nie je to boj proti, ale je to rast.