Jdi na obsah Jdi na menu

Dar pre...

7. 11. 2015

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/rivistailmulino/public/lampedKráčajúc Rímom - ale aj inými historickými mestami - si človek obdivujúci monumenty a pamiatky, môže uvedomiť túžbu mnohých zanechať po sebe určitú stopu v dejinách. A tak imperátori, pápeži, králi i súčasní politici sa predbehujú v budovaní či rekonštrukcií budov, monumentov. V pozadí je často presvedčenie, že stať sa slávnym nestačí byť spravodlivý, dobrý, láskavý, ale je potrebné nechať niečo viditeľné, hmotné. Budovať impérium a kult vlastnej osoby v materiálnom svete.

Evanjelium chce pozornosť učeníka upriamiť na duchovné prežívanie, ktorého vonkajším prejavom nakoniec môže byť aj katedrála alebo monument. Včerajšie podobenstvo a jeho dnešné vysvetlenie otvorilo jeden z takýchto aspektov. Pozvalo učeníkov prejsť z pozície zhromažďovania per seba k pozície daru, aby sa stali podobnými Otcovi. V srdci tohto poznania je výzva: “Robte si priateľov z nespravodlivej mamony.” Učeník je postavený pred otázku spravovania svetských vecí, ktorá by bola zameraná pre večnosť. Teda zoči-voči rozhodnutiu: Boh alebo mamona. Je pozvaný si vybrať. Ježiš pritom nezabúda pripomenúť učeníkom, že netreba démonizovať pozemské dobrá (volá ich maličkosti či nespravodlivá mamona, v.10-12) ale ani ich absolutizovať (je ohavné srdce človeka prd Bohom, ktoré je zamerané len na bohatstvo, v.14-15). Zostáva však pravdou, že je pochabý ten, ktorého životným cieľom je bohatstvo a materiálny úspech.

Pravá “predvídavosť” spočíva v poznaní, že všetko je darom od Boha a prostriedkom k vytvoreniu spoločenstva s Bohom a ľuďmi. Spoznáva, že všetko mi bolo dané pre ... (čosi). Prostriedok pre budovanie duchovnách chrámov.

 

Lk 16,9-15: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář