Jdi na obsah Jdi na menu

Smerovanie učeníka

4. 11. 2015

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/imagV Talianskej cirkvi sa veľa hovorí o prepojení dvoch rozhodnutí pápeža Františka: darovať 270 synodálnym otcom knihu s názvom “Il profumo del pastore” (Vôňa pastiera) a výber nových biskupov pre dve dôležité talianske diecézy (Bologna a Palermo), ktoré sú sídlami kardinálov, ktorí volia pápeža. Kniha hovorí o ideále, ktorý je neustále pripomínaný nám kňazom a biskupom zo strany samotného Svätého Otca, aby sme boli “pastiermi s vôňou oviec”. Dvaja kňazi zasa poukazujú na jeho preferencie pri výbere nových pastierov lokálnych cirkví, ktorí sú “preti di strada” - kňazi ulice. Ktorých pastoračná pozornosť je zameraná na bezdomovcov, imigrantov a najchudobnejších. Nový biskup je stále novou víziou celej diecézy, ktorú má viesť. Pápež tým poukazuje svoju víziu smerovania Katolíckej cirkvi. Byť chudobný a smerovať k chudobným. 

Dnešné evanjelium nám toto pripomína, keď sa zamýšľa nad tajomstva viery. V čom spočíva pravé poznanie nášho vyznania: “Verím”. V srdci Lukášovho rozprávania je cesta Ježiša zo Samárie do Jeruzalema - teda vystupovanie. V pozadí je otázka, ktorú si kladie veriaci slovami Žalmu: “Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?” Ten, kto rozpozná, že Kristus je moje všetko. Kto sa stotožní s jeho vystupovaním k Otcovi. Silné slová a zdajú sa ťažké k realizácii - aj preto mnohí by radi eliminovali tieto slová z evanjelia. Veď ako môže Boh odo mňa žiadať, aby som nenávidel veci, ktoré najviac milujem.

Začítajme sa znovu do Kristových slov: Predchádzajúci úryvok priniesol správu, že nakoniec to boli chudobní a mrzáci, slepí a chromí, ktorí dostali príležitosť hodovať s hospodárom. Ježiš tak vyjadril, že práve pre týchto je pripravené nebeské kráľovstvo. Dnes učeník dostáva pozvanie, aby sa zahľadel dobre do svojho života a rozpoznal, či patrí medzi tých, ktorí vstúpili na Bohom pripravenú hostinu. Teda medzi tých, ktorí si vybrali to, čo Kristus - zanechávajú všetko. Trikrát zopakuje presvedčenie, že “nemôže byť mojím učeníkom” ten, kto neurobí tento krok. Kráľovstvo je síce ponúknuté zdarma, ale sú tu určité podmienky k jeho získaniu - akoby sa Lukáš chcel vrátiť k Ježišovej výzve, ktorú sme čítali pred pár dňami: “usilujte sa vojsť tesnou bránou”. A my všetci sme tak trochu “tuční”. A jedinou možnosťou byť učeníkom je vyznať nemožnosť. Prežiť poznanie sv. Pavla: “keď som slabý, vtedy som silný”. V čom teda spočíva byť učeníkom? V zrieknutí sa toho (nenávisť?), čo je drahé a milé (v.26) a láska voči tomu, čo nenávidí svet (v.27), rozvážne hodnotenie toho, ktorý nechce zostať na polceste (v.28-30) alebo prehrať (v.31-32).
Toto je vízia Krista a tak vyzerá, že aj Pápeža Františka.

 

Lk 14,25-33: S Ježišom išli veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Ak niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie? Aby sa mu potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať: ‚Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.‘ Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte ďaleko, a prosí o podmienky mieru. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář