Jdi na obsah Jdi na menu

Strach

18. 11. 2014

http://www.elencopsicologimilano.it/wp-content/uploads/2013/02/pNeistota a mnohé negatívna prejavujúce sa spoločnosti formujú množstvo ľudí plných strachu a napätia. Koľkokrát prichádzam do styku vo svojom kňazskom povolaní s ľuďmi, ktorých súčasťou života sa stali rôzne fóbie. Už možno ani psychológovia nevedia spočítať koľko ich je. Iste by vedeli porovnať s tým, ako to bolo v minulosti. Myslím, že sa nezmýlim, ak poviem, že v minulosti sa tento jav tak veľmi neprejavoval. Možno tak maximálne častá mužská fóbia zo svokry. A pritom, ako to vyjadril profesor ekonómie: “ani sám francúzsky kráľ Ľudovít XIV. nemal také vymoženosti ako akýkoľvek Riman - teplo v dome, teplú vodu, záchod, nehovorím už o autách, klimatizovaných izbách, telefónoch, počítačoch”… Teda strach nebude asi prejavom chýbajúceho blahobytu či nedostatku.

Evanjelium nám predstavujem skutočnosť, že žiť v istote spočíva v niečom inom ako v blahobyte. Kresťan sa nesmie nechať pohltiť panikou, pretože v jeho živote je prítomný Pán (problém je, ak sme ho odvrhli pre rôzne motívy). So sv. Pavlom môžeme vždy zvolať: “Pane, zachráň nás!”

Ale toto - nechať sa zachrániť Kristom - nie je jedinou úlohou v živote kresťana. Ale istým spôsobom, ako sv. Peter a sv. Pavol, sme pozvaní k tomu, aby sme sa stali prinášajúcimi Božiu spásu druhým ľuďom. Ako nám to pripomenulo nedeľné evanjelium, rozvinúť prijaté talenty pre dobro spoločenstva. Nechajme sa inšpirovať aj video, ktoré som ponúkol v nedeľnom zamyslení.

 

Mt 14,22-33: Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poznámka

(Matulay, 23. 11. 2014 9:33)

Nerobiť si prehnané starosti, určité opatrenia robiť, ale nechať ďalší vývoj v prvom rade na Pána.
čím má človek viac schopností, vzdelania a čím je viac managerom tým je to ťažšie.
A Pán to samozrejme vie.