Jdi na obsah Jdi na menu

Zobudiť hlas

25. 11. 2015

image.jpegJežiš upriamuje pozornosť učeníkov na ich životnú cestu. Neskrýva pred nimi a nebojí sa pomenovať všetko to, čo ich na tejto ich účasti na Majstrovom spasiteľnom diele čaká a (ako nás učia dejiny) ani neminie. Vernému učeníkovi sa udeje presne to, čo samotnému Majstrovi. Pretože evanjelizácia učeníkov vo svete je pokračovaním dejín spásy pochádzajúcich z kríža. A kríž je koniec starého sveta a miesto i moment, v ktorom sa znovurealizuje túžba a dielo vykúpenia človeka. Kríž a utrpenie nezabránia, aby sa posolstvo lásky a slobody ďalej šírilo. Práve naopak, oni sú ornou pôdou pre jeho rast. Práve preto učeník nesmie mať strach, ktorý privádza človeka ku egoizmu: pozri Judášova zrada, Petrovo zapretie alebo útek ostatných. Egoizmus privádza človeka k myšlienke sebazáchrany. Ježišov dar, ktorý vyleje na učeníkov po svojom nanebovstúpení - Duch Svätý - sa stáva sprievodcom múdrosti na tomto nasledovaní a neustálom stávaní sa učeníkom.

Človek, ktorý sa vydá na túto cestu kráčania po Ježišových stopách, zakúsi mnohokrát neprijatie a odmietnutie. Jeho životný postoj bude považovaný za prinajmenšom čudný ak nie nebezpečný. Nebezpečný pre pohodlie a klamstvo, ktoré vytvára Zlo. Svedectvo učeníka totiž zobúdza svedomie, ktoré potom nenecháva hovieť človeka v tomto klamstve. Je prirodzené pre človeka žijúceho pre svet, že sa snaží eliminovať tých, ktorí zobúdzajú vnútorný hlas. Hlas, ktorý poukáže na krásu matky obklopenej štyrmi či piatimi deťmi (ktorá má odvahu prijať dar života); hlas, ktorý poukáže na domov náhliaceho sa otca za svojou manželkou a deťmi (ktorý nehľadá seba); hlas, ktorý poukáže na rodinu kráčajúcu smerom k Božiemu chrámu (ktorá vie, kde nájde žriedlo múdrosti a požehnania)... Nechajme zaznieť tento hlas skrze náš život a naše rozhodnutia.

Lk 21,12-19: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář