Jdi na obsah Jdi na menu

Koniec či naplnenie

26. 11. 2015

http://www.ilikepuglia.it/uploads/10923/il-fine-settimana-in-salTomáš Halík, na margo túžby moderného človeka “byť neustále mladým”, pri istej príležitosti úsmevne poznamenal: „nesdílím populistické heslo: Mládí je naše budoucnost. Naopak, přátelé: Staří je naše budoucnost!“ O tom hovoria nie len všetky demografické údaje Európy o starnúcom obyvateľstve, ale aj celý náš spôsob života. Odsúvanie dôležitých životný rozhodnutí na zajtra: založenie rodiny, štúdium, ambície. Akoby si človek všetko krásne a rozhodujúce nechával "na koniec”. Na druhej strane rastie „strach zo staroby“, ktorá je vnímaná ako handikap. Adorácia rýchlosti a neustálej výkonnosti je vo svojej skrytej podstate únikom pred pomalosťou a slabosťou, ktoré spoločnosti pripomína staroba. Ale únikom pred starobou je skrytá túžba uniknúť pred zvŕšením života - smrťou, ktorá je vnímaná ako “koniec”. Do tohoto priestoru nám Kristus predstavuje svoj pohľad na budúcnosť.

Exegéti diskutujú, či Ježišove prorocké slová sú jeho vlastné, alebo ich vložili apoštoli po tom, ako na vlastné oči videli zničenie majestátu a krásy Jeruzalemského chrámu. Ako jednoduchí vidiečania z Galileji obdivujú veľkosť, krásu a majestát Božieho domu. No súčasne ho o 30 rokov neskôr vidia zničený. Odpoveď exegétov je kdesi uprostred: Ježiš vidiac, že sa jeho dielo blíži k zavŕšeniu-naplneniu, pochopí aj úpadok významu tohto posvätného miesta, ktoré miluje. Avšak v tomto úpadku Jeruzalema prichádza nová doba, kedy veriaci sa nebudú klaňať miestu udalosti ale udalosti samej. Kedy učeník nemusí byť namieste kríža, aby znovu a znovu prežíval udalosť spásy. Živý Boh umožní, aby túto udalosť mohol prežívať na akomkoľvek mieste kde sa spoločenstvo učeníkov schádza ku sláveniu Pánovej večere. Preto tie slová naplnenia našej nádeje: "Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie."

V taliančine slovíčko “fine” znamená “koniec" i “naplnenie”, dôležité je aký člen pred neho dáte. Tak “la fine” znamená koniec a “il fine” znamená naplnenie. A tak Ježišove slová nie sú slovami “della fine” - konca, ale sú slovami “del fine” - naplnenia. Ak si človek niečo zaumieni, podniká všetky kroky k naplneniu svojho cieľa. Ak sa mu to podarí, má neskutočnú radosť, ktorá mu pootvorí dvere nových a nových cieľov. Naplnenie cieľa mu umožňuje pokračovanie. A toto je neustála cesta každého veriaceho: cesta k naplneniu života viery. Preto je to smerovanie k večnej radosti, aj keď skrze mnohé trápenia a bolesti. Presne, ako to vyjadril včerajší úryvok slovami: "Ak vytrváte, zachováte si život.”, aj keď doslovný preklad by znel: “Vo vašej trpezlivosti získate vaše životy”. A trpezlivosť je znakom Boha.

 

Lk 21,20-28: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov. Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Matulay, 29. 11. 2015 8:05)

To je podstatné. Naplní sa sa čas - každého z nás, čas pohanov i čas kresťanov, čo je (asi) spojené s časom celého ľudstva. Rozdiel je v tom, že veriaci by to mali prijímať pokojne, dokonca sa z toho tešiť - že ich osobný čas sa zaplní, a ak bude Boh milosrdní, uvidia jeho tvár.