Jdi na obsah Jdi na menu

Pochopiť identitu

14. 12. 2016

img_0102.jpgKeď som pred dvoma dňami odpublikoval úvahu o identite ponúknutú v Jánovej rozpačitosti nad Ježišovou identitou na Facebooku, jeden z mojich priateľov mi napísal: “Volajú sa rétorické otázky … , sú pozvaním okolostojacich k uvažovaniu.” Istotne evanjelisti túto otázku presentujú kvôli nám čítajúcich (teda okolostojacimi). Nemožno však poprieť, že prorok očakáva Mesiáša s apokalyptickými charakteristikami.

Mesiáš je Jánom predstavený ako ten, ktorý "bude krstiť Duchom Svätým a ohňom". Ktorý oddelí spravodlivých od nespravodlivých; ako ten, ktorý má: "v ruke vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni". Zdá sa, že činnosť a ohlasovanie Ježiša neodzrkadľujú toto jeho očakávanie. Je Mesiášom, ktorý ohlasuje Dobrú zvesť. Jeho pozornosť je zameraná na chudobných a malých. Uzdravuje chorých a hriešnych. Nepraktizuje súd, ale prijíma hriešnikov, mýtnikov a prostitútky.

Tento spôsob, akým Ježiš vykonáva svoju činnosť, nie je v perspektíve Jánovho obrazu o Mesiášovi. Je obrazom nedokonaláho spôsobu človeka uchopiť Božie tajomstvo spásy. Ale zároveň je predstavený ako ten, ktorý hľadá pravdu. Dôležitý rozmer v Adventnom čase, kedy si uvedomíme, že Vtelenie Božieho Syna neprináša totálnu transformáciu sveta. Ale nový spôsob prežívanie každodennosti skrze gestá spoločenstva a lásky: “Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium."

 

Ďalšie zamyslenie: Inšpirácia (2014)

Lk 7,19-23: Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“ Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář