Jdi na obsah Jdi na menu

Sprevádzanie

4. 3. 2016

http://www.lopsicologovirtuale.it/wp-content/uploads/2014/07/ascJednou zo známok postmodernity je psychologizácia a medikalizácia všetkého. V Západných krajinách sa ujala “terapeutická kultúra” veľmi citlivá a zameraná na afektívny, citový a psychický rozmer. Človek uveril, že k plnosti života je potrebné neustále terapeutické sprevádzanie. Problém nastáva vtedy, keď výsledkom tohto sprevádzania nie je autonómia či zodpovednosť za vlastný sociálny a politický status, ale závislosť. Paradoxom je, že samotné sprevádzanie či v edukačnom alebo duchovnom rozmere malo za cieľ vychovať slobodnú, samostatnú a kreatívnu osobnosť.

V pozadí dnešnej - možno úprimnej a možno provokačnej - otázky je táto problematika. Otázka: “Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?”, je otázkou, ktorá neustále musí sprevádzať veriaceho človeka, aby realizoval vo svojom živote Božiu vôľu. Ježišova odpoveď nesie v sebe slová Starého zákona: "Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.” Všimnime si, že touto odpoveďou vysvetľuje v prvom rade spôsob realizácie. Teda prvým a najväčším prikázaním je schopnosť počúvať s pokorou Božie slovo, ktoré sa stáva darom pre počúvajúceho človeka. V počúvaní Božieho slova človek odhaľuje zmysel svojho života, zmysel prítomnosti, v ktorej žije a ktorá ho otvára pre večnosť. Počúvanie mu umožňuje, aby spoznával cestu obrátenia, ktorá ho oslobodzuje od všetkého, čo zvestuje jeho srdce.

A tak dnešné evanjelium nás pozýva k počúvaním Božieho slova (Božie sprevádzanie), v ktorom objavujeme tajomstvo plnosti života; koreň nášho každodenného konania; spôsoby privádzajúce k večnosti a k pohybu. A tak milovať Boha a blížneho je tlkot srdca, ktoré objavujeme skrze vypočuté Božie slovo.

 

Mk 12,28b-34: Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ Zákonník mu vravel: „Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ‚Jediný je a okrem neho iného niet; a milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ‚milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“ Keď Ježiš videl, že odpovedal rozumne, povedal mu: „Nie si ďaleko od Božieho kráľovstva.“ A už sa ho nik neodvážil vypytovať.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář