Jdi na obsah Jdi na menu

Ťažkosti proroka

3. 3. 2016

http://www.premioceleste.it/_files/opere/2012_6551_127170.jpgSlovo “prorok” sa stalo mnohokrát nepochopené. Ide o povolanie človeka, ktorý sa stáva hovorcom Boha - nie je to niečo stabilné a pripravované - naliehavosť a potreba okamžiku vzbudzuje toto povolanie. Je poslaný samým Bohom, aby odovzdal slovo spásy, ktoré má dať smer životnej ceste človeka. Teda, ponúka životnú predstavu, ktorá odzrkadľuje Božie plány. Prorok často hovorí so zvláštnou neinštitucionalizovanou autoritou; aj preto jestvuje zdravé napätie medzi apoštolom a prorokom, ktoré je možné vidieť v celej biblickej tradícii. Napriek tomu prorok sa často nájde v paradoxnej situácii, kedy je odmietnutý: zdá sa, že človek sa rozhodne kráčať opačným smerom. Namiesto pravej radosti a pokoja, si radšej vyberá tú zdanlivú, ktorá ho privádza k smrti. Boh neskrýva, že jestvuje tento paradox, do ktorého sa dostáva prorok. Moment, kedy sa zdá, že Božie slovo je slabé a neschopné ponúknuť človeku dostatočnú motiváciu.

Hľadiac na dielo Ježiša Krista nie tomu inak. Môžme povedať, že pri odmietnutí jeho nachádzame ešte väčšiu radikálnosť. Pretože, v Ježišovi človek stojí pred celým Božím slovom. A neprítomnosť slova umiestňuje človeka na prázdnu púšť, ktorá mu zabraňuje, aby vstúpil do akéhokoľvek vzťahu. Človek sa nachádza v stave samoty.. V okamihu Božieho dotyku, kedy z neho vychádza Zlý duch, človek začína hovoriť. A okolie začína žasnúť. Aj tento úžas, ako nám to pripomína evanjelista, odhaľuje odmietnutie a tvrdosť srdca mnohých. Tých, ktorí odmietajú prechod z úžasu nad Božím dielom k možnosti prežívania Božieho slova. Chýba pravá radosť zo spásy, ktorá je znamením prítomného Božieho kráľovstva v dejinách ľudstva.

A tak prítomnosť Božieho syna nás stavia zoči voči rozhodnutiu: komu chceme zveriť náš život? Tomu, ktorý oslobodzuje naše srdce a umožňuje, aby vás prebývala sila Božieho ducha? Aby sme sa stali pokladnicou Slova života? Alebo do rúk toho, ktorý naplní naše srdce smútkom a neustálym strachom?

 

Lk 11,14-23: Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář