Jdi na obsah Jdi na menu

Boží dotyk

http://a392.idata.over-blog.com/180x300/4/32/93/87/CCCC/-------/Včera sme sa pozastavili nad rozdielnosťou medzi Božím projektom života a tým ľudským. V evanjeliu sme mohli nájsť aj skutočnosť Božej starostlivosti o to, aby človek odhalil krásu Božieho plánu a Božej vôle s každým človekom. Niekedy Boží zásah je z ľudského pohľadu príjemný ale niekedy je aj nepríjemný: pre niekoho je to stretnutie nového, príjemného človeka (napr. životnej lásky, ktorá prevráti jeho život na ruby), pre iného to môže byť nepríjemná skutočnosť (napr. choroba, ktorá zatrasie s človekom od základu). Ale dejiny Božích vstupov do ľudských dejín nám pripomínajú, že jeho dary sú pravdivými prejavmi otcovskej starostlivosti a lásky. Istým spôsobom pomáhajú človeku pochopiť, že ten Boží projekt je omnoho lepší ako ten ľudský.

Toto môžeme vidieť aj v Zachariášovom živote, ktorý pochybuje nad týmto Božím plánom a nie je ochotný ho z plnosti svojej duše prijať. Preto mu Boh odoberá dar reči. Neschopnosť hovoriť otvára Zachariášovi priestor načúvania, znovu pochopiť obraz Božieho pôsobenia v dejinách. Boh si tak vytvára priestor, kde Zachariáš môže zakúšať intímnu prítomnosť Boha vo svojom živote. Skúsenosť ľudskej participácie na Božom živote. Po tomto čase mlčania a uvažovania, Zachariáš vyjadrí krásnymi slovami hlbokú skúsenosť svojho vzťahu s Bohom.

Každý pokrstený človek je volaný k tomuto cieľu: byť súčasťou Božieho plánu, participovať na Božom živote. Boh si nás vyvolil, aby sme boli je ho deťmi, jeho dedičmi. Táto Božia prítomnosť a starostlivosť nás robí schopnými žiť naplno aj ten každodenný profánny život: ľudské vzťahy, intelektuálny život, poznanie priestoru, život lásky… Spoznávajme, k čomu nás pozýva “nepríjemný” Boží dotyk, aby sme vedeli zaplesať so Zachariášom.

 

Lk 1,67-79: Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života. A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář