Jdi na obsah Jdi na menu

Žiadosť Boha

20. 12. 2016

novaperspektiva.jpgV živote každého z nás sú udalosti, ktoré ovplyvnia naše smerovanie. Je to stretnutie s konkrétnym človekom, neočakávaná príhoda, myšlienka v našej mysli. Stanú sa impulzom k životnej voľbe či výberu povolania. Táto voľba dá nášmu každodennému životu novú chuť. Začíname hľadieť na stereotypnosť udalostí s novou perspektívou.

Úryvok dnešného evanjelia nám ponúka mimoriadnu udalosť! Neočakávanú správu: Boh žiada súhlas od stvorenia, Márie, aby mohol začať napĺňať dielo spásy. Mária sa dá k plnej dispozícii Božej milosti. A Boh neprevráti jej život naruby. Ale privedie ho k dokonalosti. Iste ako žena túži po dobrom manželovi - dostane svätca; po dieťati - dostane Boha; po pokojnom živote - dostane pokojný Nazaret; po prekvapení - s Ježišom si ich užije; po dobrodružstve - povedať Bohu áno, znamená život plný dobrodružstva; a tak by sme mohli pokračovať. Napriek tomu sa jej život zmení. Aj keď ona o tom ešte nevie, ale jej život bude cestou tajomstva lásky: od Betlehema, cez Nazaret až na Jeruzalemskú Kalváriu.

Stretnutie s Bohom je udalosťou, ktorá pozmení náš život. Náš pohľad a realitu, na vzťahy, udalosti. Nebudeme vytiahnutý z udalosti do akéhosi vákua bezstarostného života. Ježiš nám to pripomenie v noci pred svojím umučením, keď prosí Otca: “Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým”. A ešte viac: “aby mali v sebe moju radosť – a úplnú”. Toto ponúka Boh, keď nás žiada, aby mohol vstúpiť do našej každodennosti.

 

Staršie zamyslenie: Projekt (2014).

Lk 1,26-38: Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář