Jdi na obsah Jdi na menu

Pokora a jednoduchosť

2. 10. 2017

http://th.bebeblog.it/PmXT-3S1gEYXilLvhWZ58Y_9M4A=/fit-in/655xorAko málo poznáme svet, ktorý nás obklopuje? Vedci predpokladajú, že poznáme iba 4% nekonečného vesmíru. Zostáva asi 96% z neho, o ktorom nevieme absolútne nič. Dokonca ani to, z akého materiálu sa skladá. Ale nemusíme ísť do makrokozmosu, stačí sa poobzerať okolo seba a objavíme podobnosť aj v našom osobnom svete. Aj ten zostáva veľkým tajomstvom, v ktorom je prítomných množstvo paradoxov.

O jednom z nich hovorí Ježiš v dnešnom evanjeliu. V centre pozornosti apoštolov je otázka: “Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?” Snažia sa zadefinovať ideálny model človeka, ktorý by sa opravdivo páčil Bohu. Ktorý je potrebný nasledovať, aby sa stali “veľkými” v Nebeskom kráľovstve. Ježišova odpoveď je jasná: “ Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.” V centre takéhoto napredovania má byť obrátenie a podobnosť deťom. Navrhuje tiež spôsob, ako sa človek “stáva” podobným dieťaťu: “prijať jedno takéto dieťa v mojom (Ježišovom) mene.” Je to ľahké alebo ťažké?

Mnohí z vás majú skúsenosti s tým, že zostanú celý deň s malým dieťaťom. Aby ste boli dobrými spoločníkmi, musíte sa k nemu skloniť. Prispôsobiť svoje správanie a vyjadrovanie. Ide o pozíciu pokory a úprimnosti. A práve toto je ideálny model, imitáciou ktorého človek sa približuje k Božiemu kráľovstvu.

 

Mt 18,1-5.10: V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“

tereza.jpgMyšlienka na záver od sv. Matky Terézie z Kalkaty: “Úprimnosť nie je nič iné ako pokora, a pokoru získaš len prijatím poníženia.”

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 3. 10. 2017 10:36)

Dlho som nemohol prijať dvojzmyselnosť pokynov - konať dobro a odporovať zlému a zároveň prijať pokoru ako najvyššiu hodnotu.
Začínam si myslieť, že odporovať aktívne zlu na Zemi je zbytočné, tak ako vládne na nebi dobro, tak vládne na nebi zlo. Aby sme sa tam dostali potrebujeme pokoru a nie bojovnosť. Ježiš tiež nebol ani mocnár , ani vojvodca.

Odporovať zlému

(Dominik, 3. 10. 2017 10:44)

V Matúšovom evanjeliu nájdeme jasné Ježišové slová: “No ja vám hovorím: Neodporujte zlému.” Myslím, že žiaden človek nie je - bez Božej pomoci - schopný zvíťaziť nad Zlom. Je však schopný upriamiť svoj zrak na opačnú stranu - k Dobru.