Jdi na obsah Jdi na menu

Očistiť a naplniť

13. 10. 2017

http://www.itstimetomeditate.org/wp-content/uploads/2016/04/AdobJedna z mnohých vecí, ktoré sa naučíte v živote v zahraničí a v iných kultúrach je, že začnete pozerať na život z inej perspektívy. Objavíte, že život má omnoho viac “farieb”, ako je tá na vašej ulici, vo vašej obci, vo vašom kraji. Aby som pochopil usporiadaný chaos na talianskych cestách, je potrebné sa vcítiť do kože obyvateľa Talianska.

Keď čítame Evanjeliá, musíme sa ponámáhať a predstaviť si čas i priestor, v ktorom sa odohrávajú. Obrazy “Belzebulova moc”, “Boží prst”, “nečistý duch” môžu tak vytvárať: či už priestor pochybnosti pre racionálneho človeka dnešnej doby, alebo strach pre príliš poverčivého človeka.

Cieľom Ježišových podobenstiev je ponúknuť prostredníctvom metafory pravdu o ľudskom srdci: “Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti”. Zároveň che vykresliť, ako Boh túži naplniť ten priestor v ľudskom srdci, ktorý si on sám pre seba vytvoril. Jeho prítomnosť a sila, prijatá človekom, najprv očisťuje človeka ale i naplňuje: “ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo”. Božia očista prináša i naplnenie Božím kráľovstvom. Nezabúda pripomenúť aj nebezpečenstvo, do ktorého môťe i veriaci vpadnúť: “Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov.” Teda, že dobro začína pomenúvať zlom. Alebo zlo dobrom. Preto, Božie kráľovstvo je ten stav duše človeka, v ktorom prebýva Boh. Preto nezabudnime prosiť: “…príď Tvoje kráľovstvo…”, aby sme hľadeli a vnímali všetko pod zorným uhlom Nebeského kráľovstva.

 

Lk 11,15-26: Keď Ježiš vyhnal zlého ducha, niektorí zo zástupu hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“ Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane, na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: ‚Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel.‘ Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým.“

kralovstvo_nebeske8.jpgMyšlienka na záver je z filmu Nebeské kráľovstvo: “…ako môže byť v pekle, keď je v mojom srdci.”

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 17. 10. 2017 9:23)

Peklo existuje, bojme sa ho, kým je čas. Keď sa v ňom ocitneme, už bude neskoro.