Jdi na obsah Jdi na menu

Verifikácia

19. 6. 2016

http://inveritas.it/editoriali/la-sardegna-e-il-suo-strano-legamZnámy americký sociológ Erving Goffman definoval každodenný život ako priestor divadla. Človek v ňom žije na pódiu (kde nosí a prezentuje sa s maskou na tvári) a v zákulisí (kde skladá masku). Skúmajúc človeka - ako sa prejavuje v spoločnosti - došiel k názoru, ktorý vyjadril v jeho známej vete: “…my sa nachádzame stále na pódiu, aj keď si myslíme, že sme absolútne spontánni a úprimní našich reakciách voči ostatným…” Vo svojom uvažovaní ide ešte ďalej, tvrdiac, že všetko závisí od interpretácií, ktoré si vytvára každý z nás o nás samých a o iných. Preto poukazuje dôležitosť na interakcie medzi ľuďmi.

Aj v dnešnom evanjeliu môžeme vidieť tri interakcie (alebo pohyby): 1. medzi Ježišom a mučeníkmi; 2. medzi učeníkmi a zástupmi; 3. medzi Ježišom aj jeho Otcom v modlitbe. A práve z tej poslednej - zo silného momentu prijatia a hĺbky tohto stretnutia - sa zrodia otázky, ktoré Ježiš kladie svojim mučeníkom: “Za koho ma pokladajú zástupy? … A vy ma za koho pokladáte?”. Teda potom, ako sa Ježiš “osamote modlil a boli s ním učeníci”. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že hľadá odpoveď na pochybnosti o svojej identite. Ale pri lepšom pochopení udalosti, tieto otázky predstavujú silnú ľudskú potrebu verifikácie “ČI a AKO” učeníci, zástupy a aj čitateľ (teda my všetci) pochopili jeho identitu a jeho posolstvo. Či dokážeme prijaté tajomstvo ponúkanej spásy odovzdať. Teda to, že: “Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.” Takto, v interakcii preverí či sme “v jednote s ním”. Či dokážeme v každodennosti prežívať radosť odovzdávanej lásky - v malých a banálnych udalostiach, v ktorých život neustále preveruje naše krstné zasvätenie.

Aj preto na záver tohto úryvku nám Ježiš pripomínam, že heroická vernosť až na smrť nepochádza z veľkých možností, ale jej naplnenie pochádza z každodennej modlitby a disponovanosti. Preto zaznievajú jeho slová: “Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.” Bez takéhoto každodenného prežívania všetko zostane na úrovni povrchnosti, ako to vyjadruje známa esemeska zaľúbeného mládenca: “Moja milovaná, milujem ťa viac ako sa dá vyjadriť slovami. Pre teba by som vyšliapal na najvyššie vrchy sveta. Za tebou by som vydržal horúčavu púšte či chlad Severného pólu. Milujem ťa! P.S. Stretneme sa v nedeľu, ak nebude pršať!”

 

Lk 9,18-24: Keď sa raz Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář