Jdi na obsah Jdi na menu

Spása v dome

30. 10. 2016

https://www.colourbox.com/preview/3776005-man-and-candle.jpgKeď príde významná osobnosť na nejaké miesto, pár “vyvolených” majú to šťastie, že sú pozvaní na stretnutie s ňou. Sú rôzne kritéria výberu. Záleží na tom o akú osobnosť ide. Ten výber bude istotne rozdielny pri prezidentovi nejakej republiky, iný bude pri slávnom spevákovi, športovcovi,a iný pri duchovnej osobnosti - pápežovi či dalajlámovi.

Dnešné evanjelium hovorí o vstupe Ježiša, ktorý už sa stal známym v Izraeli, do Jericha. Mnohí túžili ho vidieť. I Zachej, hlavný mýtnik v meste a bohatý človek. Samotný Zachej nemal tie najlepšie rekvizity, aby patril medzi vyvolených, ktorí mohli byť pozvaní ku stretnutiu s Mesiášom. Počujúc informáciu o nevšednej návšteve mesta, zvedavosť alebo iná túžba ho vedie k kroku, ktorý je možné považovať prinajmenšom za “nehodný” jeho stavu bohatého a vplyvného človeka (aj keď nenávideného) v meste. Vidieť Ježiša, ktorý jedného dňa “vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.”
Evanjelium zdôrazňuje skutočnosť, že Zachej bol človek nízkej postavy. Teda človek, ktorý od narodenia vo svojej prirodzenosti musel hľadieť na ľudí zdola nahor. V tomto prípade je Ježiš, ktorý pozdvihne hlavu hore a pozýva iste prekvapeného Zacheja, aby sa vrátil na pôvodné miesto. A ten “chytro zišiel a prijal ho s radosťou”. Radosť človeka, ktorý asi po prvýkrát v živote cíti, že na ňom spočinuli oči bez akéhokoľvek posudzovania a zlosti. Bez predsudkov a nenávisti.

Môžeme vnímať, čo prináša takýto pohľad z dola alebo takéto stretnutie? Do jeho života vstupuje spása, a ktorá vstúpiac do jeho domu pretvára všetko v ňom prítomné. Táto udalosť ozrejmuje ako Božia spása môže (ak chce a verte, že chce) prebývať v dome hriešnika. V tom istom okamihu pretrváva všetko prítomné v ňom na nový spôsob života. Spôsobuje, že človek sa stáva bohatý na solidaritu voči iným a plný radosti. Otázkou je, či túžime, aby Božia spása vstúpila do našich príbytkov.

 

Lk 19,1-10: Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Komentár

(Stanislav, 8. 11. 2016 9:25)

Ak opomenieme zanedbateľnú menšinu - väčšina spasených - verím, že aj aj budú práve variantmi, prototypmi Zacheja.