Jdi na obsah Jdi na menu

24. 2. 2010

ObrazekÚryvok evanjelia 2. pôstnej nedele v roku C je originálnym rozprávaním o Ježišovej sláve, ktorá ho legitimuje ako Mesiáša a Božieho Syna. Nasleduje hneď po oznámení blížiacej sa a potupnej smrti samotným Ježišom. Preto by sa mohla táto udalosť nazvať Božia odpoveď na zvesť o utrpení. Stredom celého rozprávania je Ježišova sláva i Otcovo slovo.

Ježiš berie so sebou troch učeníkov, ktorí ho budú neskôr sprevádzať i v Getsemanskej záhrade. Tento úzky kruh poukazuje na súkromný charakter zjavenia. Aj preto učeníkom sa zakazuje rozprávať o tom, čo videli až do zmŕtvychvstania Ježiša.

Učeníci vidia Ježiša, ako nikdy pred tým. Dostávajú sa do priameho kontaktu so slávou Božej prítomnosti. Rozhovor s Mojžišom a Eliášom potvrdzuje, že Kristovo dielo je v jednote s učením Starého zákona. Aj keď sa nedá podložiť tvrdenie, že Mojžiš predstavuje Zákon a Eliáš Prorokov, predsa reprezentujú dielo Starého zákona. Obaja zároveň prezentujú Nebeské zástupy - obaja boli totiž po smrti vzatí do neba a súčasne sú eschatologickými postavami, ktoré majú predchádzať príchod Mesiáša na konci časov.
Reakcia učeníkov je vyjadrená Petrovými slovami, ktoré je možné preložiť: je dobré, prospešné či potešujúce byť tu. Spomienka troch stanov môže evokovať domnienku, že už nastáva koniec sveta. Majú poslúžiť trvalému prebývaniu.
Oblak, ktorý ich zahaľuje, symbolizuje Božiu prítomnosť. A hlas z neba potvrdzuje slová, ktoré zazneli pri krste Ježiša. Naviac dodáva slová "jeho počúvajte", ktoré potvrdzujú Ježišovu autoritu.

Keď oblak zmizne, zostáva len Ježiš, ktorého učeníci majú počúvať. Jeho sláva a jeho prítomnosť postačuje. Učeníci sú tak vyzvaní, aby prijímali celého Krista. Aj jeho "nepríjemné" ohlásenie blížiaceho sa utrpenia a smrti.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář